Збереження та зміцнення здоров’я дитини в дитячому садку та вдома

Фізичне виховання підростаючого покоління є одним із найважливіших напрямів сучасної дошкільної освіти. Воно спрямовується на збереження і зміцнення здоров’я дошкільників, своєчасне формування у них життєво важливих рухових умінь і навичок, розвиток фізичних якостей, забезпечення належного рівня фізичної підготовленості й фізичної культури взагалі, ознайомлення із будовою і основними функціями свого тіла, виховання стійкого інтересу до рухової активності, вироблення звички до здорового способу життя.

Пріоритетність фізичного розвитку дітей визначається чинними нормативно-правовими документами дошкільної галузі – Законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про фізичну культуру», «Про охорону дитинства». Цими документами держава гарантує усім дітям дошкільного віку реалізацію прав на охорону життя і здоров’я, безоплатну кваліфіковану медичну допомогу, забезпечення раціонального харчування, сприяє створенню безпечних умов для формування всебічно розвиненої життєвокомпетентної особистості в процесі суспільного і родинного виховання тощо.

Збереження та зміцнення здоров’я дитини

З огляду на зазначене, співпраця батьків та  нашого закладу спрямовується на збереження, зміцнення й відновлення фізичного, психічного і духовного здоров’я дітей, забезпечення їх своєчасного та повноцінного, гармонійного фізичного розвитку з перших років життя.

У фізичному розвитку дітей наш заклад  орієнтується   на об’єднання зусиль педагогів і сім’ї щодо охорони життя, збереження і зміцнення дитячого здоров’я, підвищення опорності організму негативним факторам зовнішнього середовища, формування у дітей системи уявлень про власний організм, здоровий спосіб життя, засоби ефективного впливу на стан здоров’я і фізичного розвитку, необхідного набору життєво важливих рухових умінь і навичок, фізичних якостей малят, а також для оптимізації рухової активності дошкільників у процесі організації їхньої життєдіяльності. Реалізація даної мети  вирішується  розв’язанням комплексу наступних  завдань:

ОЗДОРОВЧІ ЗАВДАННЯ:

1. Охорона життя та зміцнення здоровя дітей.

2. Формувати правильну поставу і розвивати всі групи м’язів.

3. Підвищувати рівень стійкості організму до впливу несприятливих факторів навколишнього середовища.

4. Спонукати дітей до самостійного використання добре знайомих видів і способів загартування вдома і в дитячому садку.

ОСВІТНІ ЗАВДАННЯ:

1. Формувати уявлення про своє тіло, про необхідність збереження свого здоров’я.

2. Опанування різновидів життєнеобхідних рухів – ходьби, бігу, стрибків, лазіння.

3. Збільшувати запаси рухових навичок та вмінь за рахунок розучування спортисних вправ та ігор з елементами спорту.

4. Формування культурно-гігієничних навичок.

5. Розширювати знання дітей про розмаїття фізичних і спортивних вправ.

ВИХОВНІ ЗАВДАННЯ:

1. Розвивати у дітей інтерес до різних видів рухової діяльності ( навчальної, ігрової, трудової і тощо).

2. Підвищувати рівень довільності дій дітей.

3. Розвивати у дітей наполегливість і витримку при досягненні мети, прагнення до якісного виконання рухів.

4. Розвивати доброзичливі відносини з однолітками в процесі спільної рухової діяльності.

5. Виховувати любов до спорту.

6. Формувати позитивні моральні та вольові риси характеру.

Сукупність організаційних форм роботи, які впроваджуються в освітній процес, становлять:

– заняття з фізичної культури (проводяться двічі на тиждень за загальним розкладом занять у приміщенні або на майданчику (в період з квітня до жовтня за належних погодних умов і під час прогулянок);

– фізкультурно-оздоровчі заходи (ранкова гімнастика, гімнастика після денного сну, фізкультхвилинки, загартувальні процедури);

– різні форми організації рухової активності у повсякденні (заняття фізичними вправами на прогулянках, фізкультурні свята та розваги, дитячий туризм, рухливі ігри, самостійна рухова діяльність, Дні та тижні здоров’я, індивідуальна робота з фізичного виховання).

При проведенні різних форм фізкультурно-оздоровчої роботи педагоги  закладу дотримуються рекомендацій щодо їх тривалості, насиченості динамічним компонентом, враховують індивідуальні показники стану здоров’я, самопочуття дітей.

В садочку здійснюється комплекс оздоровчо – загартовуючих заходів: Традиційні:

– ходіння босоніж влітку;

– гігієнічні водні процедури;

– гімнастика пробудження;

– масаж рефлекторних зон стопи, використовуючи “доріжки здоров’я”;

– вправи на формування правильної постави;

– гімнастика для очей;

– пальчикова гімнастика;

– масаж долоньок горіхами, каштанами;

– повітряні процедури;

– вітамінотерапія: вживання в їжу часнику, цибулі, фруктів, овочів.

Нетрадиційні:

– дихальна гімнастика;

– психокорекція (казкотерапія, сміхотерапія, психогімнастика).

Педагогами закладу велика увага приділяється валеологічній освіті дітей (прищеплення стійких культурно-гігієнічних навичок, навчання догляду за своїм тілом, навичкам надання елементарної допомоги, формування позитивного відношення до власної статі, розуміння відмінності, норм стосунків між хлопчиками та дівчатками, формування вміння визначати свій стан та самопочуття).

Як результат взаємодії закладу та сім’ї в питанні фізкультурно-оздоровчої роботи в закладі очікуємо зниження захворюваності, високі показники фізичного розвитку, сформованості  певного рівня  знань з валеологічної освіти, усвідомлення значення здорового способу життя.

А також дивіться: