Завдання початкової школи ” Пролісок”

Початкова школа перш за все повинна навчити вчитись. Найважливіше завдання початкової школи – дати учням визначене коло міцних знань та умінь. Ці уміння є, образно кажучи, інструментами, без яких неможливо оволодіти знаннями.

Усі вчителі початкових класів ШДС « Пролісок»працюють над підвищенням якості освіти, а саме, активним використанням сучасних педагогічних та інформаційних технологій, удосконаленням педагогічної майстерності; узагальненням особистісно-орієнтованих підходів до навчально виховного процесу; удосконаленням виховного процесу, спрямованого на зміцнення духовних та моральних цінностей і патріотизму, формуючи в учнів позитивне ставлення до навчання в школі, до однолітків, до вчителів та до самих себе, збагачуючи зміст форм і методів позаурочної діяльності, спрямованих на активізацію життєдіяльності шкільного колективу, залученням батьків до співпраці.

Учителі початкових класів працюють над створенням навчального середовища, в якому надається можливість реалізації індивідуальних запитів, інтересів, потреб дитини, її творчого потенціалу, розкриття і накопичення її особистісного досвіду, готують своїх до життя у відповідності з соціальним запитом суспільства, ведуть роботу за розробленими методика обдарованості та розвитку дітей; наповнюють конкретним змістом навчальний і виховний процес; застосовують у навчально-виховному процесі інтерактивні методи навчання, під час яких учень стає не об”єктом, а суб”єктом навчання, відчуває себе активним учасником подій і власної освіти та розвитку.

Педагоги проводять робочі уроки згідно з календарним плануванням та програмою, дають відкриті уроки, проводять нестандартні та інтегровані уроки, уроки з використанням інтерактивних методів навчання, сучасних інформаційних технологій, готують учнів до участі в різноманітних олімпіадах та конкурсах, проводять виховні заходи, навчальні екскурсії.

Учителі ведуть постійний пошук шляхів удосконалення уроку, використання методів і прийомів, що оптимізують навчальний процес, дозволяють реалізувати розвивальні задачі уроку.

Традиційними в початковій школі стали конкурс-обмін досвідом учителів на краще методичне забезпечення і оформлення класу, день відкритих дверей, конкурс “Кращий зошит місяця”.

Діти нашої школи під керівництвом вчителів брали участь в акціях «Бережіть птахів», «Допоможемо птахам взимку», «Бережіть навколишнє середовище», а також у благоустрої шкільної території, у загальношкільних виставках учнівських робіт.

У кожному класі традиційно проходять різноманітні виховні заходи, спортивні свята та змагання, екскурсії до музеїв.

Всі вчителі початкової школи проводять родинні свята: Новорічні, Різдвяні, Великодні, до Дня Матері, до 8 Березня, до Дня Захисника Вітчизни, до Дня Перемоги, до Дня Українського Козацтва, Свято Букваря, Свято прощання з початковою школою та багато інших.

Система роботи групи продовженого дня в початковій школі дозволяє побудувати навчально-виховний процес таким чином, щоб дитина довготривалий час перебувала під цілісним виховним впливом. Окрім самопідготовки спланована робота гуртків, секцій, проводяться конкурси, змагання, бібліотечні години тощо.

У першу половину дня учні школи охоплені загальноосвітнім навчанням. У другу половину дня робота організована як гурткова.

Протягом всього навчального процесу з учнями працює психолог. Такі заняття психологічно розвантажують дітей, допомагають адаптуватись до школи, до навчального процесу, до учнівського колективу. Діти вчаться спілкуватись між собою, дружити, розуміти інших.

А також дивіться:

medium_pedsovet school