Завдання методичного об’єднання вчителів початкових класів

1. Підвищення якості освіти:

а) активне використання сучасних педагогічних та інформаційних технологій;

б) зменшення надмірного інтелектуального, емоційного та нервового навантаження учнів;

в) аналіз можливостей запровадження нових навчально-методичних комплектів;

г) розробка тестових програм початкової школи для різних категорій учнів.

2. Підвищення якості викладання:

а) удосконалення педагогічної майстерності;

б) узагальнення й поширення досвіду вчителів ;

в) проектування уроку з урахуванням особистісно-орієнтованих підходів.

3. Удосконалення виховного процесу, спрямованого на зміцнення духовних та моральних цінностей і патріотизму:

а) розвиток співпраці вчителів, учнів та батьків;

б) формування позитивного ставлення до навчання в школі, до однолітків, до вчителів та до самих себе;

в) збагачення змісту форм і методів позаурочної діяльності, спрямованих на активізацію життєдіяльності шкільного колективу;

г) залучення батьків до співпраці.

А також дивіться:

thumb-4elled images