ЗАСТОСУВАННЯ ІННОВАЦІЙНО-ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ЇХ ВПЛИВ НА РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ В ШКОЛІ- ДИТЯЧОМУ САДКУ 1 СТУПЕНЯ « ПРОЛІСОК»

Новітні інформаційні технології – передумова якісної освітньої діяльності

ЗАСТОСУВАННЯ ІННОВАЦІЙНО-ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ЇХ ВПЛИВ НА РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ В ШКОЛІ- ДИТЯЧОМУ САДКУ

1 СТУПЕНЯ « ПРОЛІСОК»

Одним з пріоритетних напрямів в галузі освіти є розвиток технологічних інновацій. В сучасних умовах важливим елементом предметно-ігрового середовища, стають нові інформаційні технології, в основі яких лежить використання комп’ютерної техніки.

У зв’язку з цим, особлива увага в нашому закладі приділяється створенню інтегрованого розвивального предметно-ігрового середовища, де інноваційно – інформаційні технології як засіб ,найбільш природно поєднується з іншими дидактичними засобами та методами.

При такому підході комп’ютер стає розвивальним та збагачувальним сучасним засобом діяльності дитини .

У даний час використовуються такі засоби, як:

- традиційний графопроектор (проектор);

- інтерактивна SMART- дошка;

- панель у поєднанні з проектором;

- компютерний клас ;

- ноутбук.

Використання комп’ютера в якості ще одного принципово нового знаряддя дитячої діяльності в системі дидактичних засобів сприятиме успішному вирішенню завдань розвитку особистості дитини.

З використанням сучасних комп’ютерних технологій можна створювати дуже ефектні слайди й ефективно використовувати їх у навчальному процесі.

Розвивальне навчання за методикою Л. Шелестової з використанням нових інформаційних технологій все ширше застосовується в школі – дитячому садку « Пролісок»

Результативність навчально – виховної роботи вища у тих дітей, де вихователі поряд з традиційними засобами дидактичної гри, залучають нові інформаційні технології.

Більшість дітей добре читають, деякі навіть вільно і швидко.

Правильно розподіляють слова на склади.

Усвідомлюють, що речення складаються зі слів, слова з літер.

Роблять звуковий аналіз слів.

Інтерактивні дошки можна використовувати як при роботі у великій аудиторії, так і в маленьких групах. З їх допомогою можна урізноманітнювати процес навчання: вихователь може використовувати одночасно текст, аудіо- й відеоматеріали та Інтернет-ресурси. Писати та робити позначки можна поверх усіх документів, діаграм і веб -стрінок.

Дошка може внести розмаїтість у звичний хід роботи за допомогою ігор та опитувань, а також надати доступ до додаткових матеріалів. Робота з інтерактивними та мультимедійними пристроями істотно допомагає навчально- виховному процесу.

Використання інформаційних технологій в навчально-виховному процесі дошкільного закладу сприяє

- уміннями вирішувати завдання конструктивної діяльності

- допомагає формуванню просторових уявлень

- забезпечує можливості для розвитку наочно-образного мислення

- придбання комунікативних навичок, цілеспрямованості і соціалізації

- збагачує інтелектуальний, естетичний, моральний та фізичний розвиток дитини

- стимулює творчу активність дітей

- сприяє більш успішному вивченню іноземних мов

Комп’ютерні ігри. Дуже багатьох лякає епідемія комп’ютерних ігор, що поширилась по всьому світі. Тим часом захопливий ефект ігор можна перетворити на корисний імпульс.

Комп’ютерні навчальні ігри істотно збагачують навчальний процес і дозволяють реалізувати нові підходи до навчання. При цьому сам процес стає куди більш продуктивним і менш стомлюючим.

Комп’ютер сам по собі не відіграє ніякої ролі без загальної концепції його застосування в дошкільній освіті, програмно–методичного забезпечення відповідно до завдань виховання і навчання, з урахуванням психофізіологічних особливостей дітей.

Одним з найперспективнішим шляхів реалізації ідей освіти є використанням інтернет-технологій.

Педагоги тісно співпрацюють з батьками за допомогою офіційного сайту . Щодня викладається меню, фото та відео сюжети із повсякденного життя закладу, проводяться конкурси, онлайн – консультації для батьків . В рубриці « Пізнавай-Ко» діти постійно передивляються розвиваючі передачі, мультфільми, уроки тощо.

Батьки мають змогу постійно спілкуватися не лише з вихователями та вчителями, а й ї адміністрацією закладу,не залежно від годин прийому, отримувати поради психолога, старшої медичної сестри, бути в курсі останніх новин та об’яв.

Запрошуємо і Вас відвідати наш сайт та знайти для себе багато корисної та цікавої інформації.

А також дивіться:

empa OLYMPUS DIGITAL CAMERA