Загальні ориєнтири щодо компетентності дитини: (на кінець 5 року життя) згідно програми розвитку дитини старшого дошкільного віку « Впевнений старт»

• сформовані організаційні вміння та навички;

• володіє раціональними способами організації учбової діяльності;

• розвинуті загальнопізнавальні вміння: спостерігати, розмірковувати, запам’ятовувати, відтворювати матеріал, вносити в нього елементи новизни;

• володіє загальномовленнєвими вміннями та навичками, культурою слухання й мовлення;

• наявні контрольно-оцінні вміння, володіє способами перевірки та самоперевірки, оцінювання якісно-кількісних характеристик результату та вкладених в їх досягнення особистих зусиль.

• через творче досягнення самовиражається, актуалізує свої здібності;

• генерує оригінальні ідеї, самостійно висуває різноманітні гіпотези; намагається відійти від запропонованого шаблона;

• вирізняється гнучкістю та швидкістю мислення, кмітливістю, дотепністю, розсудливістю;

• конструктивно діє у невизначених ситуаціях, не губиться в разі дефіциту інформації, знаходить оригінальні способи розв’язання проблеми;

• характеризується творчою продуктивністю, схильністю реалізувати задумане;

• підходить до проблеми з різних точок зору, легко переключається з одного класу об’єктів на інший; швидко вдається до аналогій, порівнянь, протиставлень, асоціативних зв’язків; користується різними доказами;

• виявляє інтерес до парадоксів, має розвинене почуття гумору, схильна до сумнівів; вміє дивуватися;

• здатна прогнозувати, випереджати, передбачати;

• вирізняється багатством уяви, вмінням бачити складне у простому, у складному — просте.

А також дивіться:

image IPT image thumb-4elled