Впровадження інноваційних технологій в процесі формування здорового способу життя в початковій школі ” Пролісок”

Здоров’я – це найвище благо, дароване людині Природою. Без нього життя не може бути повноцінним і щасливим. На жаль, досить часто ми (діти – через необізнаність, дорослі – через легковажність) бездумно розтринькуємо цей дарунок, забуваючи, що втратити здоров’я легко, а повернути – дуже важко, інколи неможливо.

Як не прикро, природа дарує здоров’я з однією умовою: його потрібно належним чином підтримувати, зміцнювати, тренувати. Якщо ж людина порушує цю умову, то Природа відбирає здоров’я і дарує його комусь іншому з тією ж умовою. Збереження і зміцнення здоров’я молодого покоління – найважливіша функція шкільної освіти. На законодавчому рівні вона закріплена законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту».

Одним із пріоритетних напрямів реформування виховання учнів, як зазначено в Державній національній програмі «Освіта», є забезпечення повноцінного фізичного розвитку дітей, охорона та зміцнення їхнього здоров’я. Отже, школа і вчитель несуть правову та моральну відповідальність за здоров’я школярів, повинні створювати позитивну ауру, культ здоров’я в класі, в школою і в сім’ї. Останнім часом через різноманітність та багатоаспектність форм навчання, виникає необхідність вивчення їх впливу на фізичне та психічне здоров’я дітей. Це актуальна проблема, оскільки окремі освітні моделі, програми, підручники можуть мати негативний вплив на здоров’я учнів або ж ніяк не сприяють його покращенню, бо не враховують основних наукових засад фізичного та психічного розвитку дитини. І тому сьогодні набуває актуальності і практичної значущості проблема створення педагогічних технологій, які б не тільки зберігали, а й покращували здоров’я дітей.

Відомо, що традиційно в освіті переважає уявлення про здоров’я як по сукупність фізичних показників. Тому, як правило, основні зусилля спрямовані на їх поліпшення. При цьому майже зовсім не приділяється увага розвитку психічного та соціального здоров’я. Шкільний вчитель, орієнтований переважно на інтелектуальні досягнення учнів, залишає без уваги розвиток емоційної, конфліктної, комунікативної компетентності, що складає основу психічного і соціального здоров’я учнів. Збереження і розвиток здоров’я мають стати змістом масової педагогічної практики, стрижнем сучасної освіти.

Причина погіршення здоров’я школярів, вважаю, полягає не стільки в несприятливих умовах життя, скільки в недостатній увазі до створення відповідних умов педагогічного процесу, застосування здоров’язберігаючих і здоров’яформуючих навчальних технологій.

Наша школа є школою сприяння здоров’я. І вирішення цієї проблеми здійснюється за такими напрямами:

- створення відповідного шкільного середовища;

- використання здоров’язберігаючих і здоров’яформуючих технологій і технік у процесі навчання;

- освіта в галузі здоров’я.

Перший напрямок – створення шкільного середовища – достатньо традиційний: це і виконання санітарно-гігієнічних норм, організація якісного харчування школярів, обладнання класів і рекреацій з урахуванням ідеї розвитку здоров’я дітей. Тобто весь простір школи має працювати на розвиток фізичного здоров’я дитини.

Другий напрямок – це наявність у школі педагогічних технологій і технік, органічно вбудованих у навчальний процес, що формують і розвивають здоров’я дитини. Розроблена в нашій школі програма по зміцненню і збереженню здоров’я посилює всі види діяльності й активності дітей, створює позитивну емоційну атмосферу на уроках, знижує розумове навантаження дітей, враховує вікові фізіологічні і психологічні закономірності розвитку учнів.

Зокрема, для формування правильної постави дітей, на всіх уроках у початковій школі використовуються сольові мішечки, що дає можливість значно знизити процент захворюваності на сколіоз та короткозорість. Всі вчителі на уроках проводять по 2-3 фізкультхвилинки, вправи для очей, що побачили сьогодні на уроках наших вчителів.

Обов’язковими на уроці є релаксаційні паузи; елементи валеології, що сприяють формуванню здорового способу життя.

Систематично проводяться зустрічі з лікарями-спеціалістами. Тематика таких зустрічей різноманітна, всі вони направлені на збереження й розвиток психічного і соціального здоров’я школярів. Регулярно проводяться поглиблені медогляди, що дає можливість виявити і попередити захворювання на ранніх стадіях. В школі ведуть паспорти здоров’я на кожного учня, в яких фіксуються результати таких медоглядів, результати спостережень за фізичним, психічним і соціальним розвитком школярів протягом всього періоду навчання в школі. Планується створення та впровадження в роботу школи спеціальні щоденники зміцнення здоров’я. Вся робота в школі направлена на формування психічного здоров’я, а саме: стійкість до стресів, інтелектуальну витривалість, позитивну самооцінку, готовність до саморозвитку і самореалізації.

Третій напрямок – освіта в галузі здоров’я передбачає не тільки розкриття цієї проблеми в навчальних предметах, а й передачу цих знань і спільну освітню діяльність учителів та учнів. В школі щомісяця проводяться декади по пропаганді збереження і зміцнення здоровя; проводяться конкурси на кращий урок з використанням валеологічних елементів.

Таким чином, вся робота вчителів початкових класів нашої школи направлена на те, щоб допомогти дітям усвідомити, що здоров’я – це прекрасний дарунок, першооснова щастя людини, тому треба його берегти й зміцнювати. При цьому ми враховуємо всі сфери здоров’я: фізичне, психологічне й соціальне, що дає можливість зберегти і зміцнити здоров’я кожного школяра.

А також дивіться:

image thumb-4elled thumb-zmicnzdor