вчителі

Педагогам нашого закладу притаманні такі якості:

П рофесіоналізм Р ішучість О ригінальність Л юдяність І нтелігентність С амодостатність О криленість К реативність Гасло наших педагогів – Зрозумій, прийми і визнай кожну дитину.

НАШІ ПЕДАГОГИ

Педагогічний талант – це дар природи, але талановитих, обрарованих людей не так багато, а кількість педагогічних працівників робить цю професію масовою. Талант – це постійний розвиток, постійне сомовдосконалення. У яких умовах педагогу легше нарощувати свою майстерність? Напевно, насамперед, коли у колективі панує доброзичлива атмосфера. Весь колектив школи-дитячого садка “Пролісок” об єднує найголовніше – любов до дітей та повсякденна турбота про їх всебічний розумовий та фізичний розвиток. Запрошуємо до знайомства з нашим колективом:

Полякова Людмила Степанівна

Полякова Людмила Степанівна – практичний психолог ШДС “Пролісок”, вчитель російської мови. Має вищу педагогічну освіту, “вищу” кваліфікаційну категорію, педагогічний стаж складає більше 30 років, працювала на посаді директора з дня заснування закладу, понад 24 роки.  Людина творча, захоплюється і впроваджує в життя самі сучасні інноваційні технології. За 24 роки зібрала і згуртувала  колектив однодумців. П рацюю з Р адістю О пікуюсь дітьми з Л юбов’ю І цінуючи унікальність кожного С півробітника О б’єдную наш творчий, дружний К олектив Найголовніше – погода вдома Людмила ПОЛЯКОВА, директор ШДС «Пролісок», м. Київ...

Даніш Олена Юріївна

Даніш Олена Юріївна – директор школи- дитячого садка 1 ступеня “Пролісок”. Має дві вищі педагогічні освіти. Закінчила Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова та Київський Університет імені Бориса Грінченка. За спеціальністю – вчитель початкових класів, керівник навчальних закладів (підприємств, організацій в сфері освіти). Педагогічний стаж складає 16 років. В цьому закладі працює з 2009 року. Спеціаліст “Вищої” кваліфікаційної категорії, вмілий організатор, працює в тісному контакті з педагогами та батьками. Постійно підвищує свою педагогічну майстерність. Відвідує районні та міські семінари, цікавиться інноваційними технологіями. Вимоглива до себе, доброзичлива до оточуючих, до всіх...

Гришко Світлана Михайлівна

Гришко Світлана Михайлівна працює в школі- дитячому садку 1 ступеня         « Пролісок» з 2009 року. Вихователь проявляє високий рівень професіоналізму, ініціативи і творчості,  досконало володіє ефективними формами і методами активізації навчально-виховного процесу, вміло використовує інновації. Заняття Світлани Михайлівни відрізняються багатогранністю та неповторністю, що сприяє розвитку в учнів творчої ініціативи, розумової діяльності та пізнавальних інтересів. Використовує додатковий матеріал, враховує при цьому вікові та індивідуальні особливості дітей. Світлана Михайлівна працює з дітьми  за методикою Л.В. Шелестової , здійснює вивчення нахилів, інтересів, обдарувань дитини, спрямовує самовиховання особистості . Обізнана з основними нормативно-...

Чернобай Дана Савівна

Чернобай Дана Савівна – вихователь ІІ групи ранього віку. Має середню спеціальну освіту, стаж педагогічної роботи – 15 років, кваліфікаційна категорія “Спеціаліст”. Цей педагог поглиблено працює над темою “Сенсорне виховання”, зібрано багато цікавого та корисного матеріалу по роботі з дітьми раннього віку. Має авторитет у батьків своїх вихованців.

Самсоненко Наталія Анатоліївна

Самсоненко Наталія Анатоліївна – заступник директора з навчально- виховної роботи.   Має вищу педагогічну освіту. В ШДС “Пролісок” працює близько шести років. Педагог ініціативний, постійно підвищує свій кваліфікаційний рівень, набуває досвід у досвідчених педагогів. З батьками та педагогічним колективом завжди знаходить спільну мову.Відповідальна, творча, ініціативна, артистична.

Ісаєва Олена Миколаївна

Ісаєва Олена Миколаївна – вихователь середньої групи. Педагогічний стаж – більше 20 років (в закладі працює з перших днів відкриття), має вищу освіту та кваліфікаційну категорію “Спеціаліст1 категорії”. Педагогом зібрано багато матеріалу на тему “Рідна мова – калинова”. Цей вихователь теж розпочав працювати за методикоюЛ.В.Шелестової ” Вчимося читати”. Олена Миколаївна постійно показує грунтовну, професійну компетентність. Прекрасно володіє колективом дітей. Нею виготовлено багато роздаткового та наочного матеріалу з грамоти та математики.

Коваль Жанна Леонідівна

Коваль Жанна Леонідівна – вихователь старшої групи. Творчо і плідно працює в парі зГлобою Валентиною Миколаївною. Педагогічний стаж – більше 20 років, має кваліфікаційну категорію “Спеціаліст”, освіта – середня спеціальна. За досить короткий час цей педагог виготовив багато наочного матеріалу , що дуже допомагає в успішній роботі по впровадженню багатьох методик. Велику увагу приділяє розумовому розвитку дітей.

Глоба Валентина Миколаївна

Глоба Валентина Миколаївна – вихователь старшої групи. В 2005 році закінчила КМПК ім. Ушинського, де здобула освіту вихователя дошкільного закладу та інструктора з фізичного виховання. Педагогічний стаж – 7 років. Добре володіє методами і прийомами виховання, в роботі використовує сучасні форми і підходи у вихованні і навчанні дітей. Неодноразово проводила відкриті заняття для педагогів Дарницького району на тему “Впровадження сучасних інноваційних технологій (інтерактивної дошки) в сучасному дошкільному закладі”. Працює в контакті з сім єю, дає корисні поради батькам.

Скоцька Світлана Миколаївна

Скоцька Світлана Миколаївна – вчитель початкових класів (класний керівник 1-го класу.) Має середню спеціальну освіту, педагогічний стаж – 20років кваліфікаційна категорія “Спеціаліст”, звання                    ” Старший вчитель” .Володіє сучасними формами, методами організації навчання. Реалізує диференційований підхід до кожного учня, враховує в своїй педагогічній діяльності їх індивідуальні особливості. Світлана Миколаївна першою запровадила в навчально-виховний процес закладу “Куточок “Настрою”. Особистим прикладом утверджує повагу до принципів загальнолюдської моралі.

Левицька Наталія Володимирівна

Левицька Наталія Володимирівна – вихователь групи продовженого дня в 1 класі. Має базову вищу освіту- бакалавр (вчитель початкових класів), педагогічний стаж – 11 років. Організовує в цікавій формі роботу групи продовженого дня. Проявила себе як добросовісний педагог. У батьків та дітей користується авторитетом.

Аврамова Зінаїда Володимирівна

Аврамова Зінаїда Володимирівна – вчитель початкових класів (класний керівник 2-го класу). Має вищу педагогічну освіту, стаж педагогічної роботи – 14 років, “Спеціаліст 1 категорії”. Досвідчений педагог, виявляє грунтовну професійну компетентність, роботу планує в цікавій формі, уроки мають творчий характер, спрямовані на розвиток творчої особистості. Велику увагу приділяє розвитку логічного мислення  та розкриттю математичних здібностей у дітей. Відзначається загальною культурою, що служить прикладом для наслідування.

Черткова Світлана Іванівна

Черткова Світлана Іванівна – вчитель початкових класів (класний керівник 3-го класу). Вчитель “Вищої  категорії”, стаж педагогічної роботи 29 років, має вищу педагогічну освіту. Досвідчений педагог, передає свій досвід молодим вчителям. Серед колег користується повагою та авторитетом. Прекрасно володіє колективом дітей, кожній дитині приділяє особисту увагу. Вчитель з високими моральними якостями.

Кабанець Світлана Олексіївна

Кабанець Світлана Олексіївна – вихователь групи продовженого дня в 4-му класі. Має вищу педагогічну освіту, вчитель “І категорії”, педагогічний стаж – більше 20  років. Ефективно застосовує професійні знання в практиці педагогічної діяльності, проводить виховну позаурочну навчальну роботу з дітьми, сприяє становленню їх як особистостей. Працює в тісному контакті з педагогом і батьками.

Хватикова Наталія Володимирівна

Хватикова (Сидоренко) Наталія Володимирівна – вчитель початкових класів . Має вищу педагогічну та вищу економічну освіти, педагогічний стаж складає – більше 10 років, вчитель “ІІ категорії”. Добросовісний та старанний педагог, який ефективно застосовує професійні знання в практиці. Уроки проводить творчо. Сприяє становленню учнів як особистостей.

Ракоїд Наталія Михайлівна

Ракоїд Наталія Михайлівна – музичний керівник. Має вищу педагогічну освіту, спеціаліст “І категорії”, стаж педагогічної роботи – 18 років. Проявляє творчість, застосовує народні та сучасні інструменти. Постійно приймає участь в конкурсах дитячої творчості, які влаштовує район та місто. Консультує вихователів з питань музичного та естетичного виховання, додержується педагогічної етики.

Ваніфатова Альона Володимирівна

Ваніфатова Альона Володимирівна – вихователь групи раннього віку « Бджілки». Пропрацювавши в « Проліску» 2 роки, зрозуміла, що жити не може без дітей, та, вступивши до Національного педагогічного університету ім.. Драгоманова, очолює групу « Бджілки» .Весела, творча, талановита. Приймає участь у всіх конкурсах закладу. Являється одним із переможців конкурсу « Кращий ігровий майданчик закладу» в 2011 році.