методична робота

2 квітня  учень 4 класу ШДС “Пролісок” Костюк Владислав, взяв участь у  “Інтелектуальному конкурсі – 2016″, який проходив у Міжнародній школі “Меридіан”.

Всеобуч для помічників вихователів

У поточному навчальному році психолого-методичною службою нашого закладу впроваджено роботу Всеобучу для помічників вихователів з метою педагогізації їхніх знань, залучення до процесу виховання дошкільників та створення позитивного психологічного мікроклімату в колективі. Впродовж року було проведено 3 заняття для помічників вихователів, на яких обговорювались питання розвитку психофізіологічної культури працівників ШДС, ролі дорослого у формуванні мовлення дошкільників та організовано практикум «Розвиток творчих здібностей дітей». Ми вважаємо, що ця форма роботи допомогла нам знайти додаткові шляхи розуміння у колективі, згуртуватися у справі виховання дошкільнят .

Участь у фестивалі педагогічної майстерності

20 травня 2015 року на базі  ККПНЗ «КИЇВСЬКИЙ МІСЬКИЙ БУДИНОК УЧИТЕЛЯ» відбувся фестиваль педагогічної майстерності серед педагогічних працівників дошкільних навчальних закладів Києва «Калейдоскоп педагогічних ідей». Участь у даному заході взяли і педагоги нашого закладу. Директор закладу, Олена Юріївна Даніш  та заступник директора з НВР Наталія Анатоліївна Самсоненко, були учасниками  Студії «Методисту на замітку» та продемонстрували фільм-презентацію на тему “Управління інноваційною діяльністю в ДНЗ засобами ІКТ”. На підсумковій нараді директор Інституту післядипломної педагогічної освіти М.Ф.Войцехівський вручив сертифікати учасникам.

Ігри та вправи на розвиток емпатії

Вправа  «Що  ти  зробиш, якщо  побачиш…» Дітям  пропонуються  картинки  з  проблемними  ситуаціями( стара  бабуся  не  може  перейти  вулицю; голодне  кошеня  на  вулиці; втомлений  вигляд  у  бабусі  та  ін.). Діти  обговорюють  варіанти  вчинків  на  побачене. Гра «З’єднувальна  нитка» Діти  сидять  по  колу, передаючи  один  одному  клубок  ниток  так, щоб  усі  хто  вже  тримали  клубок  узялися  за  нитку. Передача  клубка  супроводжується  висловленнями  про  те. Що  вони  зараз  відчувають, чого  хочуть  для  себе  і  що  можуть  побажати  іншим. Починає  дорослий, показуючи  тим  самим  приклад. Потім  він  звертається  до  дітей, запитуючи, чи  хочуть ...

Виставка дидактичних ігор

З 24 по 31 березня у актовій залі нашого закладу  відбулася виставка дидактичних ігор , які виготовили вихователі ШДС “Пролісок”.

Обсяг домашніх завдань для учнів початкової школи

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ № 1/9-468                                                                                                                                                                                                          29. 12. 2001 Міністерство освіти Автономної Республіки Крим, управління освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій Обласні інститути післядипломної педагогічної освіти ПРО ОБСЯГ І ХАРАКТЕР ДОМАШНІХ ЗАВДАНЬ ДЛЯ УЧНІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ Відповідно до Закону Украї­ни «Про загальну середню осві­ту» з 1 вересня 2001 року розпо­чався перехід на новий зміст, структуру та єдиний 4-річний термін навчання учнів початко­вої школи. Головним завданням почат­кової ланки сучасної загально­освітньої школи є забезпечення умов для інтелектуального, соці­ального, морального, фізичного розвитку і саморозвитку кожно­го учня, що...

Інтерактивні методи навчання в початковій школі

У свідомість українських учителів через публікації останнього часу і через систему додаткової освіти поступово закладається думка, що інтерактивні методи навчання створюють необхідні умови як для становлення і розвитку компетентності учнів, так і для розвитку виховання особистості активних громадян з відповідною системою цінностей. У зв’язку з тим, важливим видається визначення самого поняття і сутності цієї групи методів, їх відмінностей від інших. Насамперед зазначимо, що термін “інтерактивна педагогіка” відносно новий: Його ввів у 1975 р. німецький дослідник Ганс Фріц. Лінгвістичне тлумачення слова, що представлено в іншомовних словниках, свідчить, що поняття “інтерактивність”,...

Бесіди з техніки безпеки: Що робити, коли людина тоне, провалившись під лід

В період потепління та ожеледиці, а також в місцях, де прорубано чимало ополонок, по кризі ходити не слід. Є небезпека провалитися під лід. Якщо ти став свідком цього нещасного випадку, то: — ні в якому разі не біжи до потерпілого по кризі — ти теж можеш опинитися у льодяній купелі; — якщо можеш, кинь йому кінець мотузка, або простягни палицю, весло, жердину; — допоможи дістатися берега. Коли ти не впевнений у своїх силах і не можеш зробити це сам — якомога швидше клич на допомогу дорослих. Запам’ятай! Рятувальник повинен...

Метод проектів в позакласній роботі початкової школи

Проектна діяльність в позакласній роботі ШДС “Пролісок” В основі організації проектної діяльності  учнів лежить метод навчального проекту – це особистісно-орієнтована технологія, це спосіб організації самостійної діяльності учнів, спрямований на розв’язання напвчальних завдань, який інтегрує в собі проблемний підхід, групові методи; рефлексивні, презентативні, дослідницькі, пошукові та інші підходи. Навчальний проект з точки зору учня  – це можливість робити щось цікаве самостійно або в групі, максимально використовуючи свої можливості; це діяльність, яка дозволяє проявити себе, спробувати свої сили, прикласти свої знання, принести користь і оприлюднити досягнутий результат. Це діяльність, спрямована на...

Загартування в Проліску

Загартування – це система дій, спрямованих на підвищення опірності організму, розвиток здатності швидко і без шкоди для здоров’я пристосуватись до різноманітних умов життя. При загартуванні потрібно керуватись такими принципами: послідовність, систематичність, врахування індивідуальних особливостей, без страху, негативних почуттів. В загартуванні дитячого організму використовуються такі фактори: повітря, вода, сонячне тепло. № Форма роботи Особливості організації Відповідальні 1 Повітряні ванни не вимагають спеціальних заходів, витрат часу - на прогулянці, натуральний одяг, тривалість до 30 хв. – в приміщенні до 10 хв., полегшений одяг, кутове провітрювання, за відсутності протягів – сон при...

Удосконалення системи роботи з забезпечення наступності початкової та дошкільної освіти.

В рамках цього напрямку перед педагогічним колективом ШДС постають такі завдання: - вдосконалити роботу щодо підготовки дітей до шкільного навчання; - забезпечити постійну співпрацю педагогічного колективу закладу: вчителів та вихователів; - розробити спільні міні-проекти в блоці «дошкільники-молодші школярі»; - розробити систему спільних дій, які сприятимуть легкій адаптації дошкільника до нових умов, формуватимуть стійку мотивацію до шкільного життя.

Завдання ШДС « Пролісок» на літньо- оздоровчий період:

Створення умов для оздоровлення та зміцнення здоров’я дітей, підвищення адаптаційних можливостей дитячого організму шляхом введення гнучкого режиму та використання цілющого впливу природних чинників та нетрадиційних методик загартування. Формування позитивного емоційного стану. Розвиток рухової активності дитини, включаючи в роботу з дошкільниками міні туристичні походи, екскурсії, рухливі та спортивні ігри. Розвиток комунікативних здібностей, морально-етичних якостей та вміння жити у злагоді з довкіллям та самим. Забезпечити оздоровлення дошкільників через активізацію форм рухової діяльності. Проведення пошуково – дослідницької діяльності з метою формування у дошкільників суб’єктивного ставлення до природи, як пізнавальної, естетично – моральної цінності....

Пріоритетні завдання ШДС « Пролісок» на 2012 – 2013 навчальний рік:

Продовжити роботу щодо формування здоров’язберігаючої компетентності, доступних знань і уявлень про здоровий спосіб життя, бережного ставлення кожної дитини до власного здоров’я як найвищої людської цінності. Формування базових якостей особистості в різних видах трудової діяльності з метою вирішення проблеми адаптації дитини до суспільних умов життя. Розпочати поглиблену роботу щодо створення креативного мовленнєвого середовища в дошкільному навчальному закладі; формування соціально – комунікативної компетентності дошкільника. Забезпечити наступність, спадкоємність і перспективність дошкільної і початкової освіти та створення розвивального життєвого простору; удосконалювати форми, зміст і методи взаємодії з батьками в процесі підготовки дітей до...

Конкурси професійної майстерності для педагогів ШДС « Пролісок»

Впродовж 2011-12 н.р. у ШДС « Пролісок» було організовано 6 конкурсів професійної майстерності для педагогів: готовності до нового навчального року, спортивних та валеологічних куточків, конспектів занять з ОБЖД до Тижня безпеки, психолого-педагогічних проектів «Здоровий малюк», сімейних газет «Доки батьки на роботі», «Фестиваль казок» та конкурс дитячих майданчиків «Довкілля». Результати конкурсів лягли в основу моральних заохочень працівників ШДС. Всі заплановані конкурси проведено вчасно та на високому рівні. Ця форма роботи дозволила проявитися творчості та фантазії педагогів, сприяла розвитку їхньої активності та згуртувала колектив. Окрім цього дозволила вирішити завдання створення позитивного...

Робота творчої групи з питань ІКТ

У 2011-12 н.р. продовжила роботу творча група педагогів з використання інформаційно-комп’ютерних технологій (ІКТ). Членами ТГ проведено майстер-клас для педагогів, на якому слухачі мали можливість познайомитись з основами роботи на комп’ютері, опрацювати програми текстового редактору та створення презентацій. Також члени ТГ підготували ряд презентацій, які було використано при проведенні семінарів, консультацій, педрад та доповнили збірку дитячих презентацій, які педагоги нашого закладу використовують при організації освітнього процесу з дітьми. У наступному навчальному році плануємо продовжити роботу по навчанню педагогів основам комп’ютерної грамотності та використовувати свої вміння при підготовці та проведенні різноманітних...

Науково – практичний семінар на тему: Пізнавальна діяльність дітей 5- річного віку в розвивальному середовищі

3 квітня 2012 року о 10.00 в стінах ШДС ” Пролісок” розпочався науково- практичний семінар  на тему: Пізнавальна діяльність дітей 5- річного віку в розвивальному середовищі План семінару: 1. Вступне слово. Презентація роботи навчального закладу – директор ШДС « Пролісок»- Полякова Л.С. 2. Перегляд заняття в старшій групі « Сонечко», « Доброта врятує світ»- вихователь – спеціаліст 1 категорії –       Ісаєва О.М. 3. « Базова програма « Я у Світі»- Пізнавальна діяльність дітей 5-річного віку в розвивальному середовищі  в ШДС « Пролісок» ( з досвіду роботи) – заступник директора...

Ігри та вправи на зняття емоційної та фізичної напруги

Гра «Клейовий  дощик» Діти  стають  в  одну  лінію, ставлять  руки  на  пояс  один  одному  і  таким «паровозиком» (який  склеївся  дощовими  крапельками) починають  рух. На  шляху  їм  зустрічаються  різні  перешкоди: необхідно  переступити  через  коробки, пройти  по  імпровізованому  мосту, обігнути  великі  валуни, проповзти  в  кільце. Гра «Один, два, три – замри» Грає  весела  і  рухлива музика. Діти  стрибають  і  вільно  рухаються  в  такт  музиці. Раптово  музика  обривається, діти  завмирають  у  тих  позах, у  яких  їх  застала музична  перерва. Потім  через  1-1,5 хвилини  музика  знову  звучить  і  продов-жується  гра. Гра  «Кухарята» Усі ...

Ігри та вправи на розвиток емоційної сфери

Гра «Знайди  м`яч» Обирається  один  ведучий. Діти  сідають  в  ряд  лицем  до  нього. За  спинами  передається  невеликий  м’ячик  або  інший  предмет. По  виразу  обличчя  та  пози  ведучий  повинен  вгадати,  у  кого  м’ячик. Передача  м’яча  припиняється  після  сигналу. Гра «Мімічна  гімнастика» Дитині  пропонується  виконати  ряд  вправ  для  мімічних  м`язів  обличчя. Наморщити  чоло, підняти  брови (подив). Розслабитися. Залишити  чоло  гладким   протягом  однієї  хвилини. Зсунути  брови, нахмуритися (серджуся). Розслабити-ся. Повністю  розслабити  брови, закотити  очі (а  мені  все одно – байдужість). Розширити  очі, рот  відкритий, руки  стиснуті  в  кулаки, все  тіло  напружене (...

Педагогічна рада 3

28 лютого 2012 року в приміщенні актової зали ШДС ” Пролісок”  відбулось чергове засідання педагогічної ради. Тема педради:„Формування основ логічного мислення та зв’язного мовлення” Під час засідання було висвітлено наступні питання: Розвиток мовлення та пізнавальної діяльності через ігрову діяльність дошкільників за Базовою програмою розвитку дитини “ Я у Світі” -Коваль Ж.Л. Розвиток мовлення дітей дошкільного віку  -Ніколаєнко Ю.В. Особливості навчання старших дошкільників розв’язування арифметичних задач -Самсоненко Н.А. Розвиток українського мовлення учнів початкових класів засобами народознавства -Тульчин В.М. Навчаємо української школярів з російськомовних родин -Скоцька С.М. Розвиток мовлення та формування здібностей до...

Перша допомога при проваленні під лід

Хороша зима – зима морозяна, з кригою, снігом, легким морозцем. Часто замерзлі водойми стають місцем розваг та ігор, риболовлі. Але саме вони, обдуривши легковажних людей удаваною міцністю крижаного покриття, можуть стати місцем смертельної небезпеки. Неможливо “заборонити потрапляти у небезпеку”, але застерегти від неї, дати поради, як діяти, щоб зберегти життя та здоров’я, ми повинні. Заходи безпеки на льоду Запам`ятайте! Лід може підвести нас восени, взимку і навесні. Ці заходи дозволять вам знизити ризик від небезпеки на льоду. Знайдіть для початку стежку або сліди на льоду. Якщо їх немає, позначте...

Правила поведiнки на кризi

• Не виходьте на кригу, мiцнiсть якої вам невiдома; • не виходьте на кригу пiд час льодоходу, весняної вiдлиги, снiгу i сильних перепадiв температури повiтря, • не збирайтесь на кризi великими групами; • не заїжджайте на лижах з крутого берега на неперевiрену кригу.

Правила поведінки на вулицях і дорогах у зимовий період

Поведінка на дорозі Взимку дороги особливо небезпечні, оскільки випадає сніг і засипає їх. Від морозу сніг замерзає і дорога робиться особливо слизькою, як каток. Тому їх треба посипати піском, щоб відбувалося зчеплення коліс з дорогою, тобто тертя. Але дорогу посипали, а сніг іде й іде, дорога знову робиться слизькою. Машинам треба їхати, їх заносить на поворотах так сильно, що може крутити навколо своєї осі, як карусель. У таких випадках найчастіше трапляються ДТП з важкими наслідками. Водієві важко впоратися з керуванням. Тому взимку треба бути особливо обережним. А це означає,...

ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ початкової загальної освіти

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ПОСТАНОВА від 20 квітня 2011 р. № 462 Київ Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти Відповідно до статті 31 Закону України “Про загальну середню освіту” Кабінет Міністрів України постановляє: Затвердити Державний стандарт початкової загальної освіти, що додається. Установити, що Державний стандарт впроваджується з 1 вересня 2012 року. Визнати таким, що втрачає чинність з 1 вересня 2012 р., пункт 2 постанови Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2000 р. № 1717 “Про перехід загальноосвітніх навчальних закладів на новий зміст, структуру і 12-річний термін навчання” (Офіційний вісник...

Рівень загальної компетентності дитини, що визначає її готовність до шкільного навчання

ГОТУЄМОСЬ ДО ПЕДРАДИ

ГОТУЄМОСЬ ДО ПЕДРАДИ (05.12.2011р. о 18.00 в музичній залі) Тема педради : „Міцне здоров’я та фізичний стан дитини – основна база для розвитку її особистісних можливостей.” Порядок денний: 1. Виконання рішень попередньої педради. (Директор) 2. Інформація за результатами тематичної перевірки. (Довідка) Директор ШДС – Полякова Л.С.,заступник директора з НВР- Даніш О.Ю. 3. Загартування в групі раннього віку . Доповідь – консультація – вихователь Ваніфатова А.В. 4. Ортопедичний куточок в групі раннього віку – доповідь- консультальція вихователя Чернобай Д.С. 5. Роль рухливих ігор в реалізації рухового режиму вихованців старшого дошкільного...

ЗАСТОСУВАННЯ ІННОВАЦІЙНО-ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ЇХ ВПЛИВ НА РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ В ШКОЛІ- ДИТЯЧОМУ САДКУ 1 СТУПЕНЯ « ПРОЛІСОК»

Новітні інформаційні технології – передумова якісної освітньої діяльності ЗАСТОСУВАННЯ ІННОВАЦІЙНО-ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ЇХ ВПЛИВ НА РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ В ШКОЛІ- ДИТЯЧОМУ САДКУ 1 СТУПЕНЯ « ПРОЛІСОК» Одним з пріоритетних напрямів в галузі освіти є розвиток технологічних інновацій. В сучасних умовах важливим елементом предметно-ігрового середовища, стають нові інформаційні технології, в основі яких лежить використання комп’ютерної техніки. У зв’язку з цим, особлива увага в нашому закладі приділяється створенню інтегрованого розвивального предметно-ігрового середовища, де інноваційно – інформаційні технології як засіб ,найбільш природно поєднується з іншими дидактичними засобами та методами. При такому підході...

Педагогічна рада

Учителям - Структура методичної роботи Педагогічна рада – колективний орган управління науково-методичною роботою В умовах демократизації шкільного життя зростає роль колективних форм управління, в тому числі педагогічної ради. Педагогічна рада є постійнодіючим органом школи для розгляду основних питань навчально-виховної роботи. Вона створюється і діє в тих школах, де працює не менше трьох учителів. Головним завданням педагогічної ради є об’єднання зусиль педагогічного колективу школу на піднесення рівня навчально-виховної роботи, впровадження в практику досягнень педагогічної науки і передового педагогічного досвіду. У великих школах як дорадчий орган при педраді може бути створена...

Загартування та зміцнення здоров’я в літній період

Загартування - це система дій, спрямованих на підвищення опірності організму, розвиток здатності швидко і без шкоди для здоров’я пристосуватись до різноманітних умов життя. При загартуванні потрібно керуватись такими принципами: послідовність, систематичність, врахування індивідуальних особливостей, без страху, негативних почуттів. В загартуванні дитячого організму використовуються такі фактори: повітря, вода, сонячне тепло. № Форма роботи Особливості організації Відповідальні 1 Повітряні ванни не вимагають спеціальних заходів, витрат часу - на прогулянці, не нижче +18*С, не перегрівати в спеку, панамки, натуральний одяг, тривалість до 30 хв. – в приміщенні до 10 хв., полегшений одяг,...

Ігрова діяльність в день здоров’я

Щомісяця у кожній віковій групі організовують День здоров’я. Його мета -охопити усіх дітей групи різними формами фізичного виховання протягом дня, активізувати оздоровчу роботу на свіжому повітрі. Зміст роботи визначається можливостямивихователя та бажанням дітей. Гра є потребою кожної здорової дитини, вона дарує малюкам радість і втіху, розвиває здатність усвідомлювати свої дії та вчинки. Саме рухлива гра має багато переваг для всебічногорозвитку дитини. Які ж особливості вбачає педагог? Емоційна насиченість надає рухливим іграм привабливості, мобілізує зусилля дитини, дарує їй радість і задоволення. Емоційне піднесення зростає завдяки наявності в іграх елементівнесподіванки, адже...

Робота в сучасній початковій школі « Пролісок»

Завдання сучасної початкової школи ШДС « Пролісок» - розвивати дитину, як неповторну індивідуальність, формувати в неї творчий потенціал, прагнення до самостійної пізнавальної діяльності. Робота закладу над єдиною методичною проблемою “Створення умов для розвитку ключових компетентностей учнів через впровадження інноваційних освітніх технологій та інформаційно -комп’ютерних технологій в навчально-виховний процес” потребує модернізації фахової підготовки вчителів початкових класів, удосконалення форм організації їх навчання, нових підходів до створення навчального середовища молодших школярів. Відповідно до цього основними напрямками роботи початкової школи є : 1.Створення особистісно – орієнтованого освітнього простору,забезпечення індивідуалізації та диференціації навчально виховного...

Page 1 of 212»