Полякова Людмила Степанівна

Полякова Людмила Степанівна – практичний психолог ШДС “Пролісок”, вчитель російської мови. Має вищу педагогічну освіту, “вищу” кваліфікаційну категорію, педагогічний стаж складає більше 30 років, працювала на посаді директора з дня заснування закладу, понад 24 роки.  Людина творча, захоплюється і впроваджує в життя самі сучасні інноваційні технології. За 24 роки зібрала і згуртувала  колектив однодумців. П рацюю з Р адістю О пікуюсь дітьми з Л юбов’ю І цінуючи унікальність кожного С півробітника О б’єдную наш творчий, дружний К олектив Найголовніше – погода вдома Людмила ПОЛЯКОВА, директор ШДС «Пролісок», м. Київ...