інновації в закладі

Стан впровадження інноваційних педагогічних технологій в 2012-2013 н.р.

Протягом 2012-2103 навчального року створювались умови для впровадження інноваційних педагогічних технологій у навчальний процес. Використовувались педагогами наступні педагогічні інновації: –         Використання навчально – розвивальної методики читання у сучасних дошкільних групах ШДС «Пролісок» за Л.Шелестовою. Науковий керівник: Шелестова Л.В., кандидат педагогічних наук, докторант Інституту проблем виховання АПН України. Згідно з базовим компонентом дошкільної освіти, навчання читання не є обов’язковим для дітей дошкільного віку. Однак, за бажанням дитини, батьки і вихователі можуть навчати дитину читати уже в дошкільному віці. Навчання читання в закладі здійснюється за бажанням батьків з 3 років. –        ...

ІКТ в Проліску

В країну невичерпних знань, в чарівну казку мрій , здійснення бажань вже понад 20 років відкриває двері,розташований у мальовничому лісовому куточку Дарницького району м. Києва ,школа – дитячий садок 1 ступеня     «  Пролісок». « Пролісок» – це заклад для тих, хто прагне для своїх дітей висококласної дошкільної та початкової освіти , кожен щабель якої моделюється відповідно до потреб і можливостей дитини. Тут гармонійно поєднуються кращі традиції педагогіки , активно впроваджуються інновації, що забезпечує вихованцям та учням ґрунтовні знання та повноцінний розвиток. В 1990 році « Пролісок»розпочав свою роботу дитячим...

КОМПЛЕКСНА ПРОГРАМА РОЗВИТКУ ДІТЕЙ «РОСТОК» В ШДС « ПРОЛІСОК»

Науковий керівник: Пушкарьова Т.О., начальник відділу менеджменту освіти і вивчення педагогічного досвіду Інституту інноваційних технологій і змісту освіти МОН України, кандидат педагогічних наук, доцент. Науково-педагогічний проект «Росток» спирається на принцип пріоритету розвиваючого навчання та виховання, що передбачає забезпечення максимально сприятливих умов для виявлення та розвитку задатків та здібностей учня і є необхідною умовою гуманізації освіти. Науково-педагогічний проект «Росток» дає змогу організувати пошукову та творчу діяльність учнів у межах кожного навчального предмета, інтегруючи їх у цілісну систему шляхом самостійного пошуку інформації, спостережень і досліджень, спеціальних вправ на розвиток уяви та...

Інноваційна освітня діяльність

Інноваційна освітня діяльність – це розробка, розповсюдження та застосування освітніх інновацій. Освітні інновації – це вперше створені, вдосконалені або застосовані освітні, дидактичні, виховні, управлінські системи та їхні компоненти, що суттєво поліпшують результати освітньої діяльності. Інноваційна діяльність в системі початкової та дошкільної  освіти у м. Києві регулюється такими нормативно-правовими документами –       Положенням про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності (затверджене Наказом МОН України №522 від 7 листопада 2000 р.), –       Положенням про експериментальний загальноосвітній навчальний заклад (затверджене Наказом МОН України №114 від 20 лютого 2002 р.), –       Положенням про порядок організації та...

Інформаційні технології

Початок 21 століття характеризується кардинальними змінами у різних сферах життя. Це стосується політичних та економічних перетворень, а також ряду інших, що помітно впливають на рівень життя населення у світі. Насамперед варто звернути увагу на те, що суспільство, в якому на перший план завжди виходили успіхи в промислових технологіях, стало приділяти першочергову увагу інформаційним технологіям. У даний час спостерігається збільшення впливу медіа-технологій на людину. Особливо це сильно діє на дитину, яка з великим задоволенням подивиться телевізор, ніж прочитає книгу Потужний потік нової інформації, реклами, застосування комп’ютерних технологій на телебаченні, розповсюдження...

Організація навчально – виховної роботи в школі – дитячому садку 1 ступеня « Пролісок»

Організація навчально – виховної роботи в школі – дитячому садку 1 ступеня « Пролісок» в контексті наступності дошкільної та початкової освіти Перехід дитини з дитячого садка у школу є важливим етапом її життя, який пов’язаний не лише зі зміною середовища її розвитку, а й із відповідними процесами самоусвідомлення, із зіткненням з новими проблемами, відкриттям у собі нових можливостей тощо. Одним дітям це додає піднесеного настрою, відчуття виходу на новий життєвий щабель, іншим вселяє ностальгію за звичним життям у дитячому садку, часто породжує стресові стани. Тому дуже важливо, щоб у...

” Вчимося читати” в ШДС ” Пролісок”

Вихователі дошкільних груп продовжують впроваджувати в практику методику розвивального читання під керівництвом Л.В. Шелестової – кандидата педагогічних наук, старшого співробітника інституту проблем виховання НАПН України. Дошкільнята навчаються читати з 3 років тому що раннє оволодіння читанням – це можливість швидкого інтелектуального розвитку дитини, активізації пізнавальних процесів. Пропонуємо Вашій увазі відео- заняття: ВЧИМОСЯ ЧИТАТИ (частина 1)|http://www.youtube.com/watch?v=7YdbJqFyXks ВЧИМОСЯ ЧИТАТИ (частина 2)|http://www.youtube.com/watch?v=-G-kfPysMFk ВЧИМОСЯ ЧИТАТИ (частина 3)|http://www.youtube.com/watch?v=6MaLA2vfR8c ВЧИМОСЯ ЧИТАТИ (частина 4)|http://www.youtube.com/watch?v=ZH8hbvxyVLo

Впровадження експерименту за методикою Л.В. Шелестової ” Вчимося читати”

В школі – дитячому садку 1 ступеня « Пролісок» проводилась експериментальна робота « Розвивальне читання за методикою Л. Шелестової» .Експерименти було проведено у середніх групах. Одна група – експериментальна, де використовувалась методика навчання читання та інша контрольна – без використання методики. В експериментальній групі на протязі навчального року проводився формуючий експеримент за методикою Л.В. Шелестової . Пропонуємо Вашій увазі результати та висновки експерименту в таблицях та діаграмах:

Інноваційні форми роботи методоб’єднання вчителів початкових класів ШДС « Пролісок»

Підвищення рівня професійної майстерності вчителя є основним завданням на всіх етапах розвитку школи. Сучасній школі сьогодні потрібний учитель, який міг би оновлювати, удосконалювати зміст своєї діяльності. Впоратися з цим завданням можна тільки за умови добре організованої і спланованої роботи районних та шкільних методичних об’єднань, так як в системі роботи методоб’єднання одним з провідних напрямів його діяльності є підвищення педагогічної майстерності вчителя без відриву від основного місця роботи. Вчителі початкових класів ШДС « Пролісок» у 2011-2012рр. працюють над проблемою: “Створення умов для розвитку ключових компетентностей учнів через впровадження інноваційних освітніх...

Впровадження інноваційних технологій в процесі формування здорового способу життя в початковій школі ” Пролісок”

Здоров’я – це найвище благо, дароване людині Природою. Без нього життя не може бути повноцінним і щасливим. На жаль, досить часто ми (діти – через необізнаність, дорослі – через легковажність) бездумно розтринькуємо цей дарунок, забуваючи, що втратити здоров’я легко, а повернути – дуже важко, інколи неможливо. Як не прикро, природа дарує здоров’я з однією умовою: його потрібно належним чином підтримувати, зміцнювати, тренувати. Якщо ж людина порушує цю умову, то Природа відбирає здоров’я і дарує його комусь іншому з тією ж умовою. Збереження і зміцнення здоров’я молодого покоління – найважливіша...

Метод проектів в ШДС « Пролісок» Плануємо за програмою «Я у Світі»

Складні та суперечливі процеси, які відбуваються у сучасному українському суспільстві, висувають проблеми забезпечення нових підходів до організації діяльності дошкільного навчального закладу. Нові форми дошкільної освіти створюють сприятливі умови для реалізації педагогічної ініціативи, упровадження наукових розробок, утілення принципів оновленого змісту дошкільної освіти. Модернізація змісту дошкільної освіти – важливий чинник розвитку системи національної освіти в цілому. Важливо, щоб педагоги поставилися до нових умов не відповідно до старих звичок, уміли облишити консервативну колію. Тому інноваційна діяльність у роботі закладу – вимога часу, яка спрямована на забезпечення адекватності навчально-виховного процесу та його результатів...

Програма співпраці школи – дитячого садка 1 ступеня « Пролісок» з родинами вихованців

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ПРОГРАМИ Програму розроблено у зв’язку з об’єктивною необхідністю взаємодії ШДС з родинами вихованців, а також для пошуку нових сучасних форм і методів співпраці, які дадуть змогу врахувати актуальні потреби родини і сприятимуть формуванню активної батьківської позиції. Програма визначає мету, завдання, зміст та форми роботи з батьками; дає змогу по-новому поглянути на особливості організації роботи з батьками на сучасному етапі розвитку дошкільної освіти. Програму розроблено на основі досвіду організації роботи з батьками ШДС « Пролісок», а також інших закладів і спрямовано на реалізацію основних завдань роботи педагогічного колективу...

Інноваційні форми роботи методоб’єднання вчителів початкових класів

Підвищення рівня професійної майстерності вчителя є основним завданням на всіх етапах розвитку школи. Сучасній школі сьогодні потрібний учитель, який міг би оновлювати, удосконалювати зміст своєї діяльності. Впоратися з цим завданням можна тільки за умови добре організованої і спланованої роботи районних та шкільних методичних об’єднань, так як в системі роботи методоб’єднання одним з провідних напрямів його діяльності є підвищення педагогічної майстерності вчителя без відриву від основного місця роботи. Вчителі ШДС « Пролісок» працюють над проблемою: “Створення умов для розвитку ключових компетентностей учнів через впровадження інноваційних освітніх технологій та інформаційно комп’ютерних...