Інклюзивна освіта

Інклюзивна освіта: факти та роздуми

Останнім часом серед громадськості точиться багато розмов стосовно доцільності впровадження в дошкільних, загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладах міста інклюзивної освіти. Інклюзивна освіта не є чимось абсолютно новим і незвіданим. Так уже сталося, що поряд зі здоровими дітьми живуть, ростуть, виховуються діти з вадами фізичного та розумового розвитку. Вони, як і всі без винятку громадяни нашої держави, мають право на здобуття якісної освіти. У закладах освіти району уже сьогодні навчаються діти, котрі мають проблеми зі здоров‘ям, але це не заважає їм не тільки успішно навчатися, а й досягати значних успіхів...

Концепція інклюзивної освіти

З часу ратифікації Україною Конвенції ООН про права дитини найбільшого визнання та поширення набуває соціальна модель суспільного буття, що пов’язана з дотриманням прав людини. Наразі розлади здоров’я розглядаються як соціальна проблема, а не як характеристика особистості. Адже, беручи до уваги, що всі люди різні від природи, скоріше соціум не створює того середовища, яке б могло задовольнити потреби людей-інвалідів, зокрема виховати ставлення до них як до людей з особливими потребами, розробити відповідні виробничі норми, адаптувати архітектуру міст/селищ та транспортні засоби. Для соціальної моделі суспільного буття найбільш прийнятною є інклюзія, зокрема...

Система освіти дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, в Україні

Нині в Україні функціонує 396 спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів, де навчається 54,1 тис. дітей (за даними Міністерства освіти та науки України). Окрім цього в системі Міністерства освіти і науки України функціонує близько 40 навчально-реабілітаційних центрів для дітей з порушеннями психофізичного розвитку, 142 спеціальні дошкільні навчальні заклади та 1200 спеціальних груп в дошкільних навчальних закладах загального типу, де навчається близько 45 тис. дошкільників. У підпорядкуванні Міністерства праці та соціальної політики України функціонує 298 реабілітаційних центрів, з них 208 — центрів ранньої реабілітації дітей з порушеннями розвитку, 90 — центрів медико-соціальної...

Інклюзивна освіта в контексті реалій сьогодення

У процесі демократизації нашого суспільства неабиякого поширення набули ідеї гуманізації освіти. На зміну державоцентриській освітній системі, в якій головна мета визначалася як формування особистості за певними еталонами та підпорядкування власних інтересів державним, а основною ознакою була жорстка регламентація навчального процесу, приходить, так звана, дитиноцентриська система освіти, в якій домінує орієнтація на інтереси дитини, задоволення її потреб. Серед умов формування цієї системи слід виокремити: – забезпечення можливості вибору навчального закладу та навчальної програми відповідно до особливостей дитини; – здійснення стимулювання досягнень дітей у різних сферах діяльності; – забезпечення їхнього соціально-педагогічного...

Дитина з особливими потребами

Конституція України гарантує право кожного громадянина на доступність якісної освіти. Це у повній мірі стосується і дітей із особливими потребами. До категорії «дітей із особливими потребами» належать діти з проблемами фізичного та розумового розвитку, з психоневрологічними захворюваннями, захворюваннями серцево-судинної системи, з малими та затухаючими формами туберкульозу, а також діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування. Для забезпечення права на якісну освіту цих дітей у місті працюють спеціальні, санаторні та загальноосвітні школи-інтернати (26 одиниць), спеціальна школа “Надія”, ШДС “Мрія” та дитячий будинок “Малятко”. Існуюча мережа шкіл-інтернатів задовольняє потреби міста. Навчально-виховний і...

Інтегративні тенденції в освіті дітей з особливими потребами в Україні

Розбудова незалежної Української держави спонукала до нового бачення розвитку її інтелектуального потенціалу, прискорила зміни в суспільному житті, що цілком природно, актуалізувало складні психолого-педагогічні проблеми розвитку всієї національної системи освіти. Система освіти в Україні розглядається як основа національного і духовного відродження суспільства. На сьогодні світова спільнота переходить до нової парадигми – “єдине суспільство, яке включає людей з різноманітними проблемами”. Згідно зі статутом Організації Об’єднаних Націй, Всесвітньої декларації про права людини діти-інваліди мають рівні права і можливості з іншими людьми. Конвенція ООН про права дитини як документ міжнародного рівня спонукає кожну...

Емоційно-вольова сфера особистості дитини

Почуття. Навчальна діяльність змінює зміст почуттів молодшого школяра й відповідно визначає загальну тенденцію їх розвитку – все більшу усвідомленість і стриманість. Зміна емоційної сфери викликана тим, що з приходом до школи прикрості й радості дитини визначають не гра та спілкування з дітьми в процесі ігрової діяльності, не казковий персонаж або сюжет прочитаної казки, а процес і результат її навчальної діяльності, та потреба, яку вона у ній задовольняє, і в першу чергу – оцінювання вчителем її успіхів і невдач, виставлена ним оцінка і пов’язане з нею ставлення до дитини оточуючих....

Як навчити дитину розуміти емоції

Вже до початку дошкільного віку, тобто до трьох років, можна говорити про наявність у дітей всіх видів емоцій, які переживають дорослі. З погляду розвитку особистості, важливою є не тільки наявність розвинених емоцій, а й те, наскільки дитина здатна розуміти ті або інші емоційні прояви, як свої власні, так і оточення. Починаючи з чотирирічного віку в дітей розвивається здатність розрізняти емоції, що проявляється зовні (наприклад, радості або смутку), що чітко формується до шести років. Це можливо завдяки розвиненій мові, що розширює можливості спілкування дитини. Спілкуючись з батьками,вихователями, однолітками, дитина стикається...

Дитячі істерики і вередування

Всі батьки бодай раз це бачили. Ми усі цього боїмося. І ми усі х цим зіткалися чи зіткнемося рано чи пізно. Це важкий для батьків момент – коли дитина погано поводиться в громадському місці. Будь – кому з родичів стає нестерпно соромно, коли серед юрби незнайомих людей його дитина влаштовує огидну сцену, починає поводитися як дикун чи волати, як сирена. Усі наші мрії про ідеальну дитину випаровуються, коли ми (і всі люди навколо) чуємо цей жахливий крик «ХОЧУ!!!» Що ж робити, коли у магазині наша дитина стає центром уваги?...