Стан впровадження інноваційних педагогічних технологій в 2012-2013 н.р.

Протягом 2012-2103 навчального року створювались умови для впровадження інноваційних педагогічних технологій у навчальний процес. Використовувались педагогами наступні педагогічні інновації:

–         Використання навчально – розвивальної методики читання у сучасних дошкільних групах ШДС «Пролісок» за Л.Шелестовою. Науковий керівник: Шелестова Л.В., кандидат педагогічних наук, докторант Інституту проблем виховання АПН України. Згідно з базовим компонентом дошкільної освіти, навчання читання не є обов’язковим для дітей дошкільного віку. Однак, за бажанням дитини, батьки і вихователі можуть навчати дитину читати уже в дошкільному віці. Навчання читання в закладі здійснюється за бажанням батьків з 3 років.

–         Основи Християнської етики в початковій школі та дошкільних групах. Ознайомити підростаюче покоління з духовно-моральним світом християнства, його значенням у розвитку всіх сфер життя українського суспільства, в особистому житті людини – основна мета курсу «Християнська етика в українській культурі».Враховуючи вищезазначене, виникла потреба організації цього експерименту на базі ШДС «Пролісок» з метою створення цілісної системи духовно-морального виховання учнів початкових класів,забезпечення умов для духовного розвитку школярів та дошкільників на традиціях української культури та християнських цінностях.

–         Інформаційно- комунікаційні технології в ШДС. З 2004 року співпрацюють педагоги закладу  з Інститутом засобів навчання Академії педагогічних наук України з питань впровадження програми науково – дослідної роботи по темі «Організаційно – методичне та наукове забезпечення створення комп̕ютерно – ігрового середовища навчального закладу», предметом дослідження якого було формування елементів логічного мислення з використанням дидактично орієнтованих комп’ютерних програмних засобів. Постійно поповнюється та діє офіційний веб- сайт Проліска – переможець Всеукраїнського конкурсу  сайтів навчальних закладів. За допомогою офіційного сайту, систематично  надаються учням консультації, повідомляється про домашні та індивідуальні завдання, наприклад, під час карантину. Оволодіння знаннями й уміннями використовувати сучасні ІКТ та мультимедійні авторські засоби в навчальному процесі є необхідним для педагога будь-якої спеціалізації, зокрема для вчителя початкових класів. Розуміючи це, вчителі початкових класів  ШДС «Пролісок» з 2010-2011рр. безперервно працюють над проблемою: “Створення умов для розвитку ключових компетентностей учнів через впровадження інноваційних та інформаційно- комп’ютерних технологій в навчально-виховний процес“. Систематично проводяться тижні  професійної майстерності , низка майстер- класів та методичний фестиваль з питань впровадження ІКТ в освітньому просторі. Ці форми методичної роботи передбачають пропаганду передового педагогічного досвіду і ставлять за мету впровадження нових педагогічних знахідок. Учасники фестивалю ознайомлюються з кращими зразками педагогічного досвіду, нестандартними уроками та іншими формами навчально-виховної роботи, які виходять за межі стереотипів. Все це відбувається за допомогою відео- сюжетів, слайдів, використовуючи SMART- дошку в методичному кабінеті. Здійснюється тісна співпраця з Інститутом інноваційних технологій і змісту освіти МОН України з питань впровадження інноваційних технологій в освітній процес закладу.

–          Технологія використання інтерактивної SMARТ-дошки при підготовці до школи. Всім відомо , що до моменту вступу до школи діти повинні засвоїти відносно широке коло взаємопов’язаних знань про множини і числа, форму і величину, навчитися орієнтуватися в просторі і в часі. Перехід від дій з конкретними предметами та їх образами до дій з числами та іншими абстрактними поняттями вимагає розвиненої розумової діяльності дитини. Інформаційні технології можуть служити ефективним демонстраційним засобом. Так, вихователь групи «Лідер»(6-7-років) , спеціаліст 1 категорії, Самсоненко Н.А. постійно використовує в своїй роботі екран та пректор для демонстрацій на заняттях при підготовці дітей до школи.

–         Інтернет- ресурси для педагогів. З 2011 року школу- дитячий садок 1 ступеня «Пролісок» підключено до мережі Інтернет в повному обсязі. Педагогів забезпечено Wi-Fi роутером. Використання Інтернет-ресурсів відтепер дозволяє педагогам підвищити результативність наступних видів діяльності:

 • складання розкладу занять , позакласних заходів учнів;
 • пошук найбільш актуальних навчальних матеріалів і засобів навчання;
 • облік ходу та результатів проведення кожного навчального заняття;
 • планування тематики навчальних занять, використанням різних методів і засобів навчання;
 • контроль та вимірювання результативності навчання;
 • оперативне інформування батьків з усіх питань, що виникають під час навчання і виховання школярів за допомогою мережі «Щоденник ua» , офіційного сайту закладу та SMS- повідомлень;
 • ведення документації та складання звітних документів.

–         Щоденник.ua. З 2012 року педагоги школи – дитячого садка 1 ступеня « Пролісок» тісно співпрацюють з Інститутом інноваційних технологій та змісту освіти ТОВ « Щоденник». Вчителі успішно закінчили курси з підготовки педагогічних кадрів до використання інформаційних технологій в електронному освітньому середовищі «Щоденник.ua». Всі учні закладу зареєстровані за кодами – запрошеннями. Батьки мають доступ до щоденника його дитини: переглядати розклад, шкільні оголошення, домашні завдання. Дітям надається унікальна можливість користуватися словниками, електронною бібліотекою. Вчителям – оперативна статистика, зручність у користуванні, доступ до презентацій, електронної бібліотеки.

–         SMS- розсилки. З кожним роком все більше людей отримують доступ до мережі Інтернет. Це пов’язано з масовим поширенням комп’ютерів і програмного забезпечення, збільшенням числа домашніх комп’ютерів, розширенням областей професійної діяльності людини, в рамках яких використовуються інформаційні технології. Як наслідок, зростає кількість школярів, батьки яких мають доступ до інформаційних ресурсів мережі Інтернет. У першу чергу використання телекомунікацій, і, зокрема, електронної пошти e-mail дозволяє педагогам оперативно інформувати батьків про хід навчання та виховання кожного школяра, організовуючи при цьому індивідуальний діалог. Батьки також отримують можливість повідомляти вчителеві відомості, необхідні для корекції навчання їхньої дитини. Використання списків розсилки SMS- повідомлень, про які вже зазначалось, дає можливість проводити масові заходи і масове інформування батьків без їх зборів та візитів до школи.

- Складено угоду про навчально-методичне співробітництво між Видавництвом навчально-методичного цифрового контенту та цифрових книжок ТОО «БХВ-ОСВІТА» з метою  об’єднання зусиль в галузі використання ІКТ вчителями; інформаційно-методичного забезпечення освітніх проектів і програм в ШДС «Пролісок», контентного наповнення цих програм. Завдяки даній співпраці педагоги Проліска реалізують міжнародну програму «digitalschoolbook.net», здійснюється впровадження технологій створення інтерактивних навчальних об’єктів для різних навчальних предметів, а впровадження технологій онлайнового навчання, що дає змогу під час карантинів та відсутності учня на уроці отримувати матеріал через електронну пошту. Підтримка технологій створення медіа бібліотек та поповнення їх на сайті закладу. Здійснюється рганізація Інтернет-конференцій для педагогів області щодо використання ІКТ в освіті.

Розробляються спільні методики проведення моніторингових досліджень ефективності та якості інформатизації освіти за рахунок впровадження цифрового контенту.

Завдяки використанню таких засобів і технологій у вчителів «Проліска» вивільняються час і сили, які вони можуть присвятити власному професійному зростанню, розробці нових навчальних і методичних матеріалів.

Використання нетрадиційних фізкультурно-оздоровчих технологій

Недостатня психофізіологічна зрілість учнів молодших класів — чинник, який обумовлює навчально-виховний процес. Пріоритетним завданням як школи, так і дитячого садка є так вибудувати цей процес, щоб зберегти здоров’я дітей.

Педагогам слід враховувати, що у дітей продовжує формуватися опорно-рухова система, а м’язи ще заслабкі, тому справжнім випробуванням є сидіння за партою (столом) впродовж тривалого часу та носіння портфелів. Якщо учні, сидячи за партою, не будуть рівно тримати спину, а викривлятимуть її в лівий чи правий бік, носитимуть портфелі незмінно лише в лівій чи правій руці, занадто навантажуватимуть його тощо, це негативно позначиться на їхньому самопочутті та здоров’ї. Як наслідок —значне зростання рівня захворювань на сколіоз та плоскостопість. Водночас на стан здоров’я учнів впливають несприятливі екологічні, соціально-економічні та ідеологічні фактори, спадковість тощо.

Як свідчать дослідження науковців, захворіти на сколіоз учні можуть протягом півроку, натомість на відновлення опорно-рухового апарату необхідно не менше одного-двох років. Тому посилену увагу до формування постави учнів слід виявляти до періоду статевого дозрівання, оскільки саме в цей час хвороба інтенсивно розвивається. Підступність сколіозу проявляється в тому, що він не турбує протягом тривалого часу, зумовлюючи деформацію тулуба та розвиток остеохондрозу.

З’ясувавши важливість проведення негайних заходів з метою освітньої роботи з батьками, профілактики захворювань та збереження здоров’я учнів, педагоги школи — дитячого садка «Пролісок» розробили власну Програму «Відмінники на ходулях» упровадження якої здійснюється під керівництвом заслуженого тренера України Олександра Шимка.

Головною метою Програми є профілактика плоскостопості та порушень постави як засіб укріплення опорно-рухового апарату учнів.

Програма передбачає виконання педагогами таких завдань:

 • вивчати психофізіологію учнів;
 • оволодіти точними знаннями про вплив оздоровчих технологій на організм учнів;
 • проводити систематичний облік загального стану здоров’я учнів;
 • керуватися почуттям міри в застосуванні оздоровчих технологій;
 • використовувати оздоровчі технології та засоби, що відповідають віковим особливостям дітей;

створювати спеціальні умови для оптимізації оздоровчої роботи з дітьми

 • запобігати деформації хребта учнів;
 • формувати правильну поставу в учнів та розвивати всі групи м’язів;
 • здійснювати профілактику плоскостопості учнів;
 • сприяти гармонійному фізичному розвитку учнів;
 • навчати та систематично закріплювати навички дотримуватись правильної постави;
 • збагачувати руховий досвід учнів;
 • розвивати рухові та фізичні якості учнів;
 • формувати в дітей уміння та навички правильно виконувати рухові вправи;
 • виховувати емоційно-позитивне ставлення до занять із фізичної культури та самостійної рухової діяльності, формувати стійкий інтерес до них;
 • виховувати в учнів почуття впевненості у власних силах;
 • прищеплювати ціннісне ставлення до власного здоров’я, потребу вести здоровий спосіб життя.

Для діагностування на наявність сколіозу в учнів педагоги школи — дитячого садка запросили лікарів Дарницького районного центру здоров’я. Разом з ними педагоги визначили рівень поширення захворювання серед учнів.

Найліпшим видом профілактики кістково-м’язових захворювань, на думку педагогів школи — дитячого садка, є нетрадиційна ходьба на ходулях. Така спортивна ходьба, активуючи всі м’язи, покращує поставу учнів, яка сприяє здоров’ю хребта та всього організму.

Педагоги добирають до п’яти вправ на одне заняття, узгоджуючи їх доцільність з медичними працівниками Дарницького центру здоров’я та старшою медичною сестрою школи — дитячого садка. Диференціюють вправи відповідно до віку та рівня фізичної підготовки дітей.

Під час занять педагоги домагаються якісного виконання дібраних вправ від учнів, заохочують їх до ходьби на ходулях. Реалізації цього завдання сприяє виконання вправ самими педагогами, адже вони в першу чергу мають бути прикладом для учнів.

Лікування сколіозу ми спрямовуємо насамперед на зміцнення м’язового корсету. З цією метою застосовуємо у школі — дитячому садку лікувально-профілактичну ходьбу на ходулях. Її практикуємо на перервах між уроками, під час прогулянок після уроків тощо. Учні систематично виконують розминку разом із тренером, інструктором з фізкультури та педагогами.

Завдяки тісній співпраці з Центром і тренером Олександром Шимко у школі — дитячому садку учні систематично змагаються в спортивній ходьбі на ходулях. Здійснюючи профілактику сколіозу, плоскостопості, захворювань суглобів і судин, педагоги під час організації таких заходів також розвивають в учнів спритність, стійкість і вміння володіти власним тілом, увагу. З медичної  точки зору, ходулі здатні нормалізувати вагу, поліпшити координацію рухів, покращити роботу мозку.

Батьки учнів школи — дитячого садка задоволені таким захопленням дітей. Анатолій Туранський, доктор філософії в галузі наук про здоров’я, науковий співробітник Інституту стратегічних досліджень МОЗУ, наголосив, що моніторингові дослідження засвідчили високий результат тренувань за системою Олексадра Шимка: стан здоров’я учнів поліпшився, вони стали краще вчитися. Психологи Центру констатували, що ходьба на ходулях розвинула увагу учнів, позитивно вплинула на їхній психологічний стан, зокрема сприяла позбавленню від страху.

Важливою умовою ефективного впровадження ходьби на ходулях є систематичне проведення занять. За інших умов виконання вправ не дасть жодного результату. Стимулює до такої ходьби також спільні заняття з педагогами та батьками. Півгодинна прогулянка на ходулях дає змогу підтримувати життєвий тонус упродовж дня. Найліпше починати тренуватися з дитинства, адже тоді в підростаючого покоління закріпиться звичка — вести здоровий спосіб життя.

Учительська професія вимагає особливої чутливості до постійно оновлюваних тенденцій, здатності до адекватного сприйняття, потреб суспільства і відповідного коригування своєї роботи. Сучасна школа, на думку педагогів Проліска, повинна бути винятково уважною як до нових реалій і тенденцій суспільного розвитку, так і до нововведень у сфері змісту, форм і методів навчання та виховання. Відповідно, інноваційність має характеризувати професійну діяльність кожного вчителя.

Нововведення (інновації) не виникають самі собою, а є результатом наукових пошуків, аналізу, узагальнення педагогічного досвіду. Тому пеедагоги ШДС «Пролісок» завжди  відкриті до впровадження інноваційної та експериментальної діяльності  в освітньому процесі.

А також дивіться:

2 books seminar