РОЛЬ КРЕАТИВНОГО ЛОГІЧНОГО МИСЛЕННЯ СТАРШИХ ДОШКІЛЬНИКІВ

Дошкільне дитинство – це період інтелектуального розвитку всіх психічних процесів, які забезпечують дитині можливість ознайомлення з навколишньою дійсністю.

Дитина вчиться сприймати, думати, говорити, вона опановує багатьма способами дії з предметами, засвоює певні правила і починає управляти собою. Все це передбачає роботу пам’яті. Роль пам’яті у розвитку дитини величезна. Засвоєння знань про навколишній світ і про самого себе, придбання умінь і навичок, звичок – все це пов’язано з роботою пам’яті. Особливо великі вимоги до пам’яті дитини пред’являє шкільне навчання.

Для успішного освоєння програми шкільного навчання дитині необхідно не тільки багато знати, а й послідовно і доказово мислити, здогадуватися, виявляти розумове навантаження, логічно мислити.

Навчання розвитку логічного мислення має важливе значення для майбутнього школяра і дуже актуально в наші дні.

Навчання дітей класифікації сприяє успішному оволодінню складнішим способом запам’ятовування – смисловий угрупованням, з якою діти зустрічаються в школі.

Розвиток логічного мислення включає в себе використання дидактичних ігор, головоломок, рішення різних логічних ігор і лабіринтів і викликає у дітей великий інтерес. У цій діяльності у дітей формуються важливі якості особистості: самостійність, винахідливість, кмітливість, виробляється посидючість, розвиваються конструктивні вміння. Діти вчаться планувати свої дії, обдумувати їх, здогадуватися у пошуку результату, проявляючи при цьому творчість.

Заняття з розвитку елементарному логічному мисленню для дошкільнят складаються, використовуючи дидактичні ігри. Адже для них гра – провідна діяльність. Ігри логічного змісту допомагають виховувати у дітей пізнавальний інтерес, сприяти до дослідницького і творчого пошуку, бажання і вміння вчитися. Дидактичні ігри як один з найбільш природних видів діяльності дітей і сприяє становленню та розвитку інтелектуальних і творчих проявів, самовираження і самостійності.

На заняттях з розвитку логічного мислення діти грають в ігри, насичені логічним змістом, в них моделюються логічні конструкції, а в процесі гри вирішуються завдання, які сприяють прискоренню формування та розвитку у дошкільнят найпростіших логічних структур мислення. Ці заняття допоможуть дітям у подальшому навчанні успішно опановувати основами математики та інформатики.

Отже, у висновку можна зробити висновок, що розвиток логічного мислення, вміння класифікувати, узагальнювати, групувати предмети, будувати графічні моделі, розвиток інтелектуальних і особистісних якостей, самовираження і самостійність має важливе значення для успішного розумового розвитку і подальшого шкільного навчання.

Дидактичні ігри, різні розмови, головоломки, лабіринти, загадки сприяють розвитку вміння знаходити в предметах схожість і відмінність, виділяти найбільш суттєві ознаки, групувати предмети на підставі загальних ознак, забезпечує засвоєння дітьми узагальнених назв.

Навчання дітей класифікації сприяє успішному оволодінню складнішим способом запам’ятовування – смисловий угрупованням, з якою діти зустрічаються в школі.

Розвиток у дошкільників здатності мислити призводить до певних змін у поведінці і психіці дітей: зростає самоконтроль і самостійність їхньої діяльності.

Навчаючи дітей у процесі гри, йде прагнення, щоб радість від ігрової діяльності поступово перейшла в радість навчання. Вчення повинно бути радісним.

А також дивіться:

images (30) 00--00--00 8