Робота за науково – педагогічним проектом «Росток» в ШДС « Пролісок»

Виявлення та розвиток творчих здібностей молодшого школяра; виховання в школярів інтересу до знань через створення атмосфери творчості, яка сприяє розкриттю пізнавальних інтересів і уподобань кожного учня;.навчання молодших школярів побудови, дослідження та застосування математичних моделей світу; формування у них спеціальних умінь і навичок, необхідних у повсякденному житті; формування початкових умінь доказово міркувати і пояснювати свої дії – основні завдання, поставлені в 2010 – 2011 навчальному році.

Розвивальний характер навчальної діяльності молодших школярів (за програмою «Росток») пов’язаний з тим, що її зміст ми намагаємось базувати на теоретичних знаннях, відповідних віковим особливостям учнів.

Діяльнісний підхід, покладений в основу Програми «Росток», дає змогу організувати навчально – виховний процес через різноманітну творчу діяльність учнів в межах кожного навчального предмету. Учні отримують необхідні знання через різноманітні способи активізації сприйняття об’єктів і явищ навколишнього світу; спостереження, досліди, самостійний пошук інформації у доступній для них літературі та інші види пошукової діяльності; спеціальні вправи та завдання на розвиток уяви та літературної творчості: складання невеличких казочок та оповідань про навколишній світ, поетичні вправи, інші вправи з розвитку мовлення тощо; вправи з моделювання, конструювання об’єктів та явищ навколишнього світу; вправи та завдання для оволодіння загальнонавчальними уміннями.

В методику навчання предмету «Навколишній світ» органічно вплетено заняття мистецтвом: живопис, ліплення, музику, поезію; читання, драматизацію, різноманітні елементи трудового навчання. Такий підхід обумовлено великою потребою дати учням радість від навчання для постійної підтримки у них глибокої зацікавленості в навчальній праці.

Проаналізувавши результати інноваційного пошуку (діагностичні дані, їх порівняння з попередніми), можна зробити висновок: добре простежується розвиток дитини з першого по четвертий клас. Учні класів, які навчаються за програмою «Росток» вчаться швидко і легко набувати нових знань,використовувати їх у повсякденному житті, в різних ситуаціях, що гірше розвинуто в учнів контрольних класів.

Програма розвитку дитини «Росток» сприяє розвитку швидкого запам’ятовування прочитаного або почутого. Учні цих класів знають багато про події, проблеми, про які їх однолітки і не здогадуються. В учнів контрольних класів словниковий запас та інтерес до читання менший, ніж в учнів , що навчаються за вище згаданою програмою. Вміння розв’язувати складні задачі, які потребують розумових зусиль, краще розвинуто в учнів, які навчаються за програмою «Росток», ніж в учнів контрольних класів.

Аналізуючи результати інноваційного пошуку , можна стверджувати :

цілеспрямована робота на розвиток особистості приносить відчутні результати.

Кожен член учнівського колективу виявляє певні здобутки, які є черговим кроком у психічному, фізичному, духовному розвитку.

Більшість учнів уміють працювати самостійно у незнайомих умовах, знаходити шляхи виходу із затруднень, формулювати в мовленні ці шляхи, застосовувати вже здобуті знання як основу для оволодіння новими.

В школярів спостерігається значний прогрес в умінні аналізувати, систематизувати, класифікувати, порівнювати.

Здійснення навчання за новою технологією значно активізує дітей, спонукає їх до самостійної навчально – пізнавальної діяльності. Вони усвідомлено будують свою діяльність і оцінюють її результати.

Кожна дитина відповідно до своїх здібностей вибирає «свій максимум», який дає можливість завжди досягти успіху. Навчання , в якому реалізується принцип варіативності, знімає в учнів страх перед помилкою, учить сприймати невдачу не як трагедію, а як сигнал до виправлення ситуації. Навчання за програмою «Росток» зводить до мінімуму такі негативні явища, як питання дисципліни на уроці та конфліктні ситуації; виховує почуття колективізму, відповідальності, взаємоповаги.

А також дивіться:

thumb-4elled 1303769986_EAF0E0F1EDFBE520F2FEEBFCEFE0EDFB29 ped