Робота з молодими спеціалістами в ШДС « Пролісок»

Одним із пріоритетних напрямів роботи з педагогічними кадрами в початковій школі є робота з молодими спеціалістами. Шкільне методичне об’єднання розробило систему роботи.

Адже, формування і становлення молодого спеціаліста відбувається протягом перших років педагогічної діяльності. Роботу з молодими вчителями проводимо у Школі молодого вчителя. Спочатку молодих учителів запрошують на уроки колег, залучають до аналізу своєї роботи. Молоді вчителі беруть участь у педагогічних читаннях, науково-практичних конференціях, спочатку як слухачі, а потім як активні учасники. Спрямовано її переважно на стимулювання сумлінної результативної праці, на розвиток творчих здібностей молодого вчителя, підвищення рівня професійної майстерності шляхом запровадження нових ідей і підходів, розвиток інтересу до творчості.

На засіданні методобєднання вчителів початкових класів було визначено напрямки, які потрібні для професійного зростання педагогів.

Це:

психологічна підготовка;

дидактична підготовка;

методична підготовка;

розвиток загальної культури педагога;

впровадження інформаційно-комунікативних технологій.

Діяльність досвідчених вчителів, в процесі навчання і виховання молодших школярів, спрямована на вдосконалення їхньої теоретичної і практичної підготовки, необхідної для практичної діяльності. Перед вчителем виникають питання вирішення яких передбачає суттєвий практичний і теоретичний інтерес. Працюючи над індивідуальною науково-методичною проблемою, вчитель поглиблено і цілеспрямовано аналізує, прогнозує та моделює ситуації вирішення проблеми.

Отже, мета роботи Школи молодого вчителя: допомога педагогічним кадрам у реалізації актуальних завдань розвитку, вдосконалення і підвищення професійної майстерності та рівня психологічної підготовки вчителів та активізація їх творчого потенціалу.

А також дивіться:

emogames thumb-podled