Робота в сучасній початковій школі « Пролісок»

Завдання сучасної початкової школи ШДС « Пролісок» - розвивати дитину, як неповторну індивідуальність, формувати в неї творчий потенціал, прагнення до самостійної пізнавальної діяльності.

Робота закладу над єдиною методичною проблемою “Створення умов для розвитку ключових компетентностей учнів через впровадження інноваційних освітніх технологій та інформаційно -комп’ютерних технологій в навчально-виховний процес” потребує модернізації фахової підготовки вчителів початкових класів, удосконалення форм організації їх навчання, нових підходів до створення навчального середовища молодших школярів.

Відповідно до цього основними напрямками роботи початкової школи є :

1.Створення особистісно – орієнтованого освітнього простору,забезпечення

індивідуалізації та диференціації навчально виховного процесу.

2. Забезпечення діяльнісного, розвивального, культурологічного, та комунікативного спрямування навчання та виховання

3. Інформатизація навчально виховного процесу, використання мультимедійних технологій, інформаційний всеобуч.

4. Створення умов для формування основ здорового способу .життя.

5. Психологізація навчально виховного процесу.

Виходячи з основних напрямків роботи основними завданнями МО вчителів початкових класів закладу є:

1. Підвищення професійного рівня вчителя початкових класів, його підготовка до засвоєння сучасних інформаційних технологій

2. Запровадження сучасних орієнтованих методів і форм організації навчально-виховного процесу, інтерактивних форм роботи з молодшими школярами.

3. Вивчення, узагальнення та поширення перспективного педагогічного досвіду.

4. Створення інформаційного забезпечення навчально – виховного процесу, розробка і видання навчально – методичної і друкованої, електронної продукції.

5. Здійснення моніторингу якості початкової освіти.

6. Створення методичного супроводу викладання варіативної частини навчального плану початкової школи, розробка авторських програм.

А також дивіться:

thumb-pravilazimoy ped seminar thumb-4elled