Програма « Росток» в початковій школі « Проліска»

У молодшому шкільному віці, на який розрахована Програма “Росток”, розвивальний характер навчальної діяльності пов’язаний з тим, що її зміст базується на теоретичних знаннях, відповідних віковим особливостям учнів. Навчальна діяльність дитини будується від абстрактного до конкретного, від загального до часткового. В основу Програми покладено діяльнісний підхід, який дає змогу організувати навчально-виховний процес через різноманітну творчу діяльність учнів в межах кожного навчального предмета, які інтегруюються в цілісну систему, де використані напрями розвивальної роботи. Учні отримують необхідні знання через різноманітні способи активізації сприйняття об’єктів і явищ навколишнього світу: спостереження, досліди, самостійний пошук інформації та інші види розумової діяльності. Варіативності мислення сприяють спеціально розроблені вправи та завдання на розвиток уяви та літературної творчості: складання невеличких казок та оповідань про навколишній світ, поетичні та інші вправи з розвитку мовлення, вправи з моделювання, конструювання об’єктів та явищ навколишнього світу, вправи та завдання на оволодіння навчальними вміннями.

У програмі “Росток” принцип інтеграції використаний при формуванні інтегрованого курсу “Навколишній світ”, який реалізує предмет “Я і Україна”. На основі курсу “Навколишній світ” в учнів формується цілісна картина світу. Тематика занять розкриває перед дитиною багатогранний, різноманітний і цілісний навколишній світ. Введено елементи живопису, ліплення, музики, драматизації, трудового навчання.

Експеримент, який проведено в ШДС ” Пролісок”, показав динаміку пізнавальних інтересів молодших школярів. З широкого кола питань про світ найбільше зацікавили такі:

- сфера навчання, школа, спілкування, взаємовідносини;

- космос, виникнення зірок і планет, гострі проблеми цивілізації, екологічні проблеми;

- професія, побут, мода;

- природа, виникнення людини.

А також дивіться:

ped Rostok-logo