Пріоритетні завдання ШДС « Пролісок» на 2012 – 2013 навчальний рік:

  • Продовжити роботу щодо формування здоров’язберігаючої компетентності, доступних знань і уявлень про здоровий спосіб життя, бережного ставлення кожної дитини до власного здоров’я як найвищої людської цінності.
  • Формування базових якостей особистості в різних видах трудової діяльності з метою вирішення проблеми адаптації дитини до суспільних умов життя.
  • Розпочати поглиблену роботу щодо створення креативного мовленнєвого середовища в дошкільному навчальному закладі; формування соціально – комунікативної компетентності дошкільника.
  • Забезпечити наступність, спадкоємність і перспективність дошкільної і початкової освіти та створення розвивального життєвого простору; удосконалювати форми, зміст і методи взаємодії з батьками в процесі підготовки дітей до шкільного життя.
  • Сприяти  комплексному розвитку освітнього процесу, розвитку    творчої         мовної      активності      дітей через  впровадження інноваційних освітніх технологій
  • Забезпечувати інтерактивний підхід до організації предметно-практичної діяльності  дошкільників
  • Розвивати морально – духовні якості дошкільника як важливі чинники соціалізації особистості.

Формувати  чуття громадянської  свідомості

А також дивіться:

image thumb-pravilazimoy 1249550217309_18428_200_200