Правила прийому дітей до 1 класу

Правила прийому дітей до 1 класу загальноосвітнього навчального закладу
1. Зарахування  учнів до загальноосвітнього навчального закладу здійснюється на безконкурсній  основі.
2. Адміністрація навчального закладу зобов’язана вжити заходів до ознайомлення батьків або осіб, які їх замінюють, з порядком зарахування до навчального закладу, правилами внутрішнього розпорядку та іншими документами, що регламентують організацію навчально-виховного процесу.
3. Зарахування  учнів до навчального закладу здійснюється, як правило, до початку навчального року за наказом  його директора.
4. Для зарахування учня до начального закладу батьки або особи, якщо їх замінюють, подають наступні документи:
– заяву на ім’я директора школи;
– копію свідоцтва про народження дитини;
– медичну картку встановленого зразка

А також дивіться:

papa1 image