Поради логопеда

Аутомануальний масаж за методикою академіка М.С.Норбекова

Аутомануальний масаж за методикою академіка М.С.Норбекова використовується в роботі з дітьми і дорослими. Його слід робити щоранку і перед початком логопедичних занять. Споконвіку Схід використовував в оздоровчій практиці цілющі властивості безпосереднього впливу на біологічно активні точки людини. Ми вдаємося до масажу активних точок голови та обличчя, що поліпшує кровообіг головного мозку, активізує структури підкіркових утворень (гіпоталамус, гіпофіз, ретикулярну і лімбічну системи), які керують підсвідомістю. Від цих структур залежить усе, що відбувається в нас, — і поведінка, й емоційний стан. У структурі корекційної роботи аутомануальний масаж має на меті активізувати організм у цілому і підготувати його до занять із подолання заїкання .

Гімнастика О.М.Стрельнікової
Заїкання виникає внаслідок судом м’язів артикуляційного апарату, найчастіше в дихальному відділі.У заїкуватої людини під час мовлення дихання стає хаотичним, дезорганізованим. Тому з метою зняття судом у дихальному відділі та стабілізації дихання ми вводимо в свій лікувальний комплекспарадоксальну гімнастику О.М.Стрельнікової. її відмінність від традиційної дихальної гімнастики в тому, що руки зводяться і стискують грудну клітину на вдиху і розводяться в боки на видиху. При цьому дихальні м’язи працюють із повним навантаженням, розвиваються і зміцнюються, що поліпшує газообмін, а це сприяє вдосконаленню роботи мозкових центрів управління диханням. Гімнастика О.М.Стрельнікової — чудовий засіб лікувального впливу на організм, завдяки чому підвищується ефективність дихання, що забезпечує більш високий рівень насичення киснем всіх органів і тканин.

Ця гімнастика впливає на зміцнення голосу, який часто порушується у заїкуватих, і на мовленнєве дихання, організовуючи та стабілізуючи його. Поступово зникають судоми м’язів, які беруть участь у мовленні, а отже, з’являються впевненість і спокій. Тому пропонуємо вдома зранку і перед початком занять виконувати вправи гімнастики О.М.Стрельнікової .
Синхронізація мовлення з допомогою пальців ведучої руки
Головна причина виникнення мовленнєвих судом при заїканні ~ порушення внутрішньої синхронізації природного мовленнєвого циклу. Використання будь-якого зовнішнього синхронізатора дає змогу подолати дефект. М.Н.Кольцова, яка вивчала розвиток мозку дитини, дійшла висновку, що рухи кисті й пальців рук тісно філогенетично і онтогенетично пов’язані з рухами артикуляційного апарату.

У зв’язку з цим фізіологічно виправданий спосіб корекції заїкання з допомогою синхронізації мовлення з рухами пальців ведучої руки, що диктують ритміко-інтонаційний малюнок фрази. Своїми послідовно організованими рухами пальці рук узгоджують у часі роботу мовленнєвих ділянок і систем, усуваючи причини мовленнєвих судом.

Принциповою особливістю цього способу лікування заїкання є те, що рухи пальців рук не супроводжують мовлення, а ведуть його за собою. Це дає змогу вже з перших занять усім логопатам (спочатку в повільному темпі) відчути власне мовлення без заїкання. Цей унікальний спосіб корекції може бути використаний при невротичній і неврозоподібній формі, має психотерапевтичний ефект.

Аутогенне тренування за методом В.М.Кандиби
Велике значення для заїкуватих із невротичною формою заїкання має аутогенне тренування. Його мета — зниження м’язового тонусу та емоційного напруження.

Під час входження в транс людина перебуває в стані підвищеної уваги. В корі головного мозку утворюється домінанта збудження. Вона впливає на всі процеси, що регулюють роботу мозку. Кора сприймає звернене до неї слово і дає команду підкірці, тобто організму. Якщо людина займається цим постійно, то вдосконалюється у саморегуляції. Той, хто засвоїв цю методику, використовує її в складних життєвих ситуаціях і знімає напруження, страх мовлення – і говорить без заїкання.

Психо-м’язове тренування
Одним із видів аутогенного тренування є психо-м’язове тренування (ПМТ). Так називається вплив людини на саму себе за допомогою слова (уявний образ). Слово та уявний образ чинять на організм спрямованудію, яка викликає релаксацію певних груп м’язів, що беруть участь в мовленєвому акті.

Використання психо-м’язового тренування спрямоване на те, щоб ліквідувати або зменшити домінанту в корі головного мозку, зняти фіксацію уваги хворого на своє мовлення, що призводить до стресового стану при спілкуванні.

Позитивний ефект ПМТ досягається завдяки переключенню уваги хворого від мовлення на інші відчуття, які виникають у процесі занять. Це сприяє значному зниженню м’язового тонусу скелетної і артикуляційної мускулатури, зменшенню і зникненню супутніх рухів під час мовлення, значно зменшує фобічний синдром і загальноневротичні прояви .

А також дивіться:

222 thumb-shelistova thumb-povedinka thumb-fizra