Показники логіко-математичного розвитку дитини

 • вміє лічити в межах першого десятка в різні способи (лічба кількісна, порядкова, пряма та зворотня, від заданого числа);
 • знає цифри в межах 0-9 з одиниць та з двох менших чисел. Установлює числову рівність, нерівність, визначає відношення «на скільки більше?», «на скільки менше?», «порівну», «скільки ж».
 • розв’язує прості арифметичні та логічні задачі і приклади, виконує дії додавання і віднімання, використовує знаки плюс (+), мінус (-), дорівнює (=), вміє їх записувати;
 • користується початковими логічними прийомами, висловлюється за допомогою зв’язок: «і», «чи», «якщо, то», «ні»;
 • порівнює предмети за висотою, вагою, шириною, довжиною, товщиною, загальною величиною, здійснює класифікацію за цими ознаками;
 • володіє знаннями про основні одиниці вимірювання різних величин: довжини (см, м), маси (кг), об’єму (л); має навички вимірювання умовною міркою;
 • розпізнає геометричні фігури, знає їхні назви, властивості (площині: круг, овал, трикутник, квадрат, прямокутник, багатокутник; об`ємні: куля, куб, циліндр, конус); знаходить подібні форми у навколишніх предметах, малює/складає предмети із різних геометричних фігур або знаходить фігури у заданому малюнку, візерунку тощо;
 • орієнтується в розташуванні предметів у просторі (вгорі, внизу, ліворуч, праворуч, попереду, позаду, посередині тощо), визначає відстань, вживаючи поняття: далеко-близько, поруч-далі. Вміє визначати розташування предметів відносно себе і будь-якого предмета, розміщувати предмети на площині (на столі, в зошиті);
 • диференціює та правильно вживає часові поняття: сьогодні, завтра,вчора,зараз,згодом,раніше,пізніше;
 • володіє знаннями про одиниці часу та їхні складові: хвилина,година,доба(частини доби-ранок,день,вечір,ніч),тиждень(назви днів тижня та їх послідовність),місяць(назви місяців та їх послідовність), рік(пори року-весна,літо,осінь,зима);
 • орієнтується у часі за допомогою годинника(в межах півгодини за циферблатом)та календаря,вміє ними користуватися.
 • застосовує логіко-математичні уміння в повсякденному житті:

- вміє набирати номер телефону служб порятунку;
– вміє користуватися пультом телевізора,аудіо-відеотехніки;
– має елементарні навички роботи з комп’ютером;
– знає свій вік, вік тата, мами та інших членів родини, знає дату народження,адресу та номер квартири.


А також дивіться:

1