ПОКАЗНИКИ КОМПЕТЕНТНОСТІ ДІТЕЙ шостий рік життя :

ПОКАЗНИКИ КОМПЕТЕНТНОСТІ  ДІТЕЙ

шостий  рік життя :

оздоровчий  аспект.

–         володіють навичками особистої гігієни та самообслуговування, слідкують за чистотою та охайністю зовнішнього вигляду, приділяють цьому увагу;

–         мають певні знання про засоби загартування, нетрадиційні методи і прийоми оздоровлення, із задоволенням беруть участь в оздоровчих процедурах;

–         за нагадуванням дорослих та самостійно зберігають правильну поставу в процесі різних видів діяльності.

Освітній аспект.

–         знають слова-назви предметів , дій, слова-визначення та словосполучення на спортивну тематику, володіють фізкультурною і просторовою термінологією;

–         виконують загальнорозвивальні вправи відповідно до зразка , пояснення та за вказівкою;

–         володіють навичками шикування, рівняння, поворотів, перешикування трійками за орієнтирами та за командою;

–         в рухливих іграх виконують складні рухи з використанням предметів; залюбки беруть участь у естафетах , прикладають зусилля для внесення власного внеску у перемогу.

Виховний аспект.

–         в рухливих іграх та вправах виявляють активність, організованість, наполегливість, ініціативність, уміють самостійно організовувати ігри та вправи;

–         виявляють витримку, чесність, позитивні емоції, уміють переборювати негативний психічний стан під час виконання фізичних вправ.

–         виявляють вправність у виконанні рухів для отримання позитивної оцінки дорослого та однолітків.

ЕЛЕМЕНТИ  ГРАМОТИ

Діти володіють:

Правильною вимовою звуків рідної мови, правильно наголошують слова, регулюють силу голосу, мають помірний темп мовлення, інтонацією передають різний емоційний стан.

Діти спроможні:

–         розрізняти голосні і приголосні (тверді, м’які) звуки; здійснювати усний звуковий аналіз слів;

–         ділити слова на склади, визначати місце наголошеного складу;

–         читати по складах слова та невеликі речення;

–         орієнтуватись в зошиті, вільно промальовувати елементи різних форм за зразком, регулювати силу натиску;

–         доречно використовувати в мовленні різні частини мови, (вербальні засоби виразності (образні вирази, епітети, порівняння, приказки, прислів’я, фразеологізми), узагальнювальні (рослини, речі іт.д.) та абстрактні (чесність, ввічливість…) поняття, добирати синоніми, антоніми, епітети.

–         Дотримуватися в мовленні граматичних норм рідної мови;

–         Спілкуватися з однолітками й дорослими дотримуючись культури спілкування; будувати діалог, ставити різні типи запитань та відповідатина них;

–         Складати різні види розповідей, переказувати дотримуючись структури розповіді;

–         Складати окремі речення за малюнками, розуміти і розрізняти слова-назви, слова –назви дій, слова –назви ознак.

ХУДОЖНЯ  ЛІТЕРАТУРА

-розрізняють та визначають жанр художнього твору (казка. Оповідання, вірш, байка);

– пригадують повну назву твору, його автора, відповідають на запитання у різних видах бесід за змістом прочитаного;

– розуміють ідею твору, аналізують та адекватно оцінюють характер, вчинуи персонажів;

– виразно читають з пам’яті поетичні твори;

Розуміють та правильно пояснюють прихований зміст приказок та прислів’їв;

–         виявляють інтерес до книги, бережливе ставлення, орієнтуються в структурі книги (обкладинка, сторінки);

–         відтворюють зміст художніх творів, передають характер персонажів у театралізованих іграх.

ДИТИНА  У  ДОВКІЛЛІ

ДІТИ ЗНАЮТЬ:

–         імена та по батькові, прізвища своє, своїх батьків, родичів, друзів, вихователів;

–         казки, легенди, оповідання, вірші про природу, предметний світ, стосунки між людьми. Як представниками різної статі;

–         назву держави, її столиці, державну символіку; назви гір, річок, міст; свою домашню адресу;

–         що в Україні крім українців живуть інші нації; всі люди що живуть на планеті складають поняття «людство» і  прагнуть миру;

–         назви предметів домашнього ужитку та побутової техніки способи їх застосування та безпечного користування;

–         народні обереги-символи, національний одяг, рослинні символи;

–         назви професій дорослих та значення кожної з них;

–         мають уявлення про школу, особливості діяльності учня та вчителя.

ДІТИ СПРОМОЖНІ:

–         розрізняти представників чоловічої та жіночої статі;

–         дотримуватися культури людських взаємин, шанобливо ставитися до інших людей, людей різних національностей.

ІГРОВА  ДІЯЛЬНІСТЬ

–         відтворюють у творчих іграх реальні та казкові ситуації, взаємини людей, спираючись на знання та уявлення про навколишнє, родину, працю людей, професії;

–         вміють створювати власний задум у різних видах творчих ігор, цікаво і змістовно розгортати сюжет ролі та гри;

–         знають різні види ігор, у той же час надаючи перевагу якимось їх певним видам;

–         виявляють уміння організовувати ігри спільно з однолітками, розподіляти ролі, будувати діалоги відповідно до ігрового задуму, використовуючи наявний мовленнєвий досвід та запас слів ; уникають конфліктів під час гри, прибирають ігровий куточок.

ВІКОНЕЧКО  У  ПРИРОДУ

Діти виявляють:

-виражені позитивні емоційно-естетичні реакції на явища та об’єкти природи;прагнення до взаємодії зприродою на чуттєво-ігровій основі з домінуванням етичних та естетичних мотивів;

– виражений інтерес до інформації природничого характеру;

– прагнення до самостійних дій у природі;

– здатніст до широкого орієнтування в природному ооченні , виділення найважливіших ознак сезонів, взаємозв’язку між висотою сонця і температурою повітря, опадами, змінами в рослинному і тваринному світі; усвідомлення необхідності дбати про своє здоров’я кожної пори року.

МАТЕМАТИЧНА  СКАРБНИЧКА

Діти спроможні:

–         добирати один чи кілька предметів (фігур) за двома ознаками (назва-форма, назва-колір…);

–         розпізнавати геометричні фігури і називати їх;

–         анлізувати просторове розміщення предметів у більш складних ситуаціях («Ліворуч від верблюда дві іграшки: заєць і ведмідь», «Праворуч від ведмедя теж дві іграшки : заєць і верблюд»);

–         розрізняти назви днів тижня, місяців;

–         лічити предмети у межах 10, котрі по-різному розміщені на площині (хаотично, лінійно, по колу);

–         утворювати нове число різними способами;

–         розрізняти і правильно називати цифри (0, 1-9), співвідносячи їх з певним числом;

–         складати і обчислювати приклади на додавання та віднімання у межах 5;

–         розв’язувати задачі на знаходження суми і остачі за допомогою малюнків і практичних дій.

ЧАРІВНІ  ФАРБИ  І ТАЛАНОВИТІ  ПАЛЬЧИКИ

–         Діти із задоволенням «занурюються» в світ мистецтва;

–         На доступному рівні аналізують твори різних видів мистецтва розуміючи їх особливості , як спільні, так і ті , що їх відрізняють;

–         Створюють власні художні образи в різних видах образотворчої діяльності, передають своє ставлення до них;

–         Орієнтуються на колір, лінію, форму, ритм, композицію як на засоби вираження емоційного стану та настрою митця;

–         Із захопленням беруть участь у колективних творчих роботах; дають позитивну оцінку своїй роботі і роботі тих, хто працював поруч.

А також дивіться:

image image OLYMPUS DIGITAL CAMERA images (28)