Педагогам нашого закладу притаманні такі якості:

П рофесіоналізм

Р ішучість

О ригінальність

Л юдяність

І нтелігентність

С амодостатність

О криленість

К реативність

Гасло наших педагогів – Зрозумій, прийми і визнай кожну дитину.


А також дивіться: