Освітні програми, що реалізуються у закладі

Освітній процес у ШДС  “Пролісок” здійснюється відповідно до програмно-методичного забезпечення та є єдиним комплексом освітніх компонентів для досягнення вихованцями результатів набуття компетентностей, визначених Базовим компонентом дошкільної освіти (нова редакція), чинними освітніми комплексними та парціальними  програмами, рекомендованими Міністерством освіти і науки України на 2023-2024 н.р.       Відповідно до рішення педагогічної ради, заклад працює за комплексною освітньою програмою «Дитина» Освітня програма для дітей від 2 до 7 років (нова редакція 2020 року наук. кер. В.О. Огнев’юк ).