Основні напрямки роботи початкової школи

Завдання сучасної початкової школи - розвивати дитину, як неповторну індивідуальність, формувати в неї творчий потенціал, прагнення до самостійної пізнавальної діяльності.

Робота закладу відбувається над єдиною методичною проблемою “Формування інформаційно – комунікативного простору, як засобу реалізації комплексного підходу до забезпечення європейської якості освіти” потребує модернізації фахової підготовки вчителів початкових класів, удосконалення форм організації їх навчання, нових підходів до створення навчального середовища молодших школярів.

Відповідно до цього основними напрямками роботи початкової школи є :

1.Створення особистісно – орієнтованого освітнього простору,забезпечення

індивідуалізації та диференціації навчально виховного процесу.

2. Забезпечення діяльнісного, розвивального, культурологічного, та комунікативного спрямування навчання та виховання

3. Інформатизація навчально виховного процесу, використання мультимедійних технологій, інформаційний всеобуч.

4. Створення умов для формування основ здорового способу .життя.

5. Психологізація навчально виховного процесу.

А також дивіться:

images images