Методична робота щодо святкування дня Перемоги в ШДС « Пролісок»

Одним з першочергових завдань морального розвитку дошкільників та учнів початкової школи ШДС « Пролісок» є пробудження гуманних почуттів особистості, формування морально-вольових якостей… Особливе значення надається громадянському вихованню з дошкільних років: прищепленню почуттів любові і поваги до рідних та близьких, інших людей, батьківської домівки, дитячого садка, свого села, міста, інтересу та пошани до державних символів (прапор, герб, гімн), історичної і культурної спадщини українського народу, гордості за його досягнення та бажання долучитися до громадсько-корисних справ і значущих суспільних подій.

Дошкільники та молодші школярі не є ізольованою категорією суспільства, яке широко відзначає пам’ятні дати, пов’язані з подіями Великої Вітчизняної війни і також можуть бути залучені до громадського життя. Василь Сухомлинський зазначав, що наріжним каменем громадянської гідності є знання про Батьківщину.

Напередодні або з самого ранку діти бачать і чують – сьогодні свято – День Перемоги. З телевізора, радіоприймача звучить музика, пісні воєнних років, по вулицях ідуть фронтовики-орденоносці. Особливо вплив цієї суспільно-значущої події відчувається у великих містах.

Знову травень, знову свято,
Сивий голубе, солдате,
Пригадаються тобі фронтові дороги.
Знову травень, знову свято,
Сивий голубе, солдате,
Свято слави, свято честі, свято Перемоги!

Олексій Кононенко.

Творчими групами освітян в ШДС « Пролісок» й окремими педагогами розробляються програми та проекти патріотичного виховання дітей. У своїх пошуках розробники відштовхуються від власних світоглядних позицій, ідеологічних та ідейно-політичних уподобань, соціально-економічної ситуації та суто педагогічних реалій – типів навчально-виховних закладів, віку дітей, форм їх організації, рівня розвитку дитини тощо. Пріоритетну роль у громадянському вихованні відіграють активні форми, що стимулюють ініціативу, самостійне та критичне мислення дітей і базуються на принципі багатосторонньої взаємодії – ситуаційно-рольові ігри, ігри-драматизації, “мозкові атаки”, інтелектуальні аукціони, метод аналізу проблемної ситуації. Важливе місце посідає проектна робота: організація різноманітних проектів, акцій, компаній, видання газет у нашому навчальному закладі. В « Проліску» широко використовується комплекс засобів педагогічного впливу – наочність, твори дитячої літератури, морально-етичні бесіди, завдання, проблемні ситуації морального вибору, творчі розповіді, ігри, тренінги та ін. в різних видах діяльності.

Духовна цінність громадянина – патріотизм. Цілісна особистість формується завдяки багатогранній навчально-виховній роботі, і насамперед такому напрямі діяльності батьків та навчально-виховних закладів, починаючи з дошкільних, як формування інтересу і пізнання історії України. Про страшну війну 1941-1945 років треба знати і пам’ятати, щоб жахливі події ніколи не повторились.

А також дивіться:

thumb-pravilazimoy 1 medium_pedsovet