Метод проектів в позакласній роботі початкової школи

Проектна діяльність в позакласній роботі ШДС “Пролісок”

В основі організації проектної діяльності  учнів лежить метод навчального проекту – це особистісно-орієнтована технологія, це спосіб організації самостійної діяльності учнів, спрямований на розв’язання напвчальних завдань, який інтегрує в собі проблемний підхід, групові методи; рефлексивні, презентативні, дослідницькі, пошукові та інші підходи.

Навчальний проект з точки зору учня  – це можливість робити щось цікаве самостійно або в групі, максимально використовуючи свої можливості; це діяльність, яка дозволяє проявити себе, спробувати свої сили, прикласти свої знання, принести користь і оприлюднити досягнутий результат. Це діяльність, спрямована на вирішення цікавої проблеми, сформульованої самими учнями, коли результат цієї діяльності носить практичний характерЮ має важливе прикладне значення і, що дуже важливо, має велике значення для самих дослідників.

Навчальний проект з точки зору учителя – це інтегрований дидактичний засіб розвитку, навчання і виховання, який дозволяє виробляти і розвивати наступні компетентності старшокласників:

–         аналіз проблемного простору, постановка завдань;

–         визначення мети і планування діяльності;

–         самоаналіз і рефлексія;

–         створення презентацій;

–         застосування знань, умінь і навичок в різних, в тому числі , і нестандартних ситуаціях;

–         проведення дослідження.

Вимоги до навчального проекту.

Назва проекту повинна складатися не більше як із 7 слів.

1. Актуальність. Наявність актуальної проблеми (дослідницької, інформаційної, практичної), яка вимагає інтегрованих знань, дослідницького пошуку її рішення (наприклад, вплив кислотних дощів на навколишнє середовище).

2. Мета та завдання проекту.

3. Етапи реалізації проекту.

4. Цільова група (список учасників).

5. Забезпечення умов та терміну реалізації проекту, якщо проект довготривалий.

6. Практична, теоретична, пізнавальна значимість очікуваних результатів

(наприклад, доповідь у відповідній службі, випуск газети разом з партнерами або самотужки та інше).

Алгоритм виконання проекту

( методика виконання проекту)

1. Вибір теми або проблеми.

2. Планування проекту ( утворення команди здійснення проекту).

3. Вивчення обраної проблеми ( через пресу, через зустрічі ).

4. Структура проекту.

5. Презентація громадськості.

6. Практична реалізація проекту.

7. Підведення підсумку презентації.

Орієнтовані проекти, які можна використати в роботі з учнями середніх та старших класів (з досвіду роботи ЦПР Святошинського району) :

За здоровий спосіб життя

–         Скажи наркотикам “ні”

–         Сім’я від “а” до “я”

–         Стежками здоров’я

–         Життя без наркотиків

Громадянське виховання

–         Живи за правилами

–         Бюро захисту прав дитини

–         Ми гідні нащадки переможців

–         Права і обов’язки

Лідерство

– Імідж успіху

– Імідж дитячої організації

– Лідер в тобі

– Молодь майбутнє країни

– Зроби себе сам

Екологія

–         За чисту воду

–         Зелена планета

–         Зимовий сад

Класифікація проектів.

1. За характером домінуючої в проекті діяльності:

дослідницький проект. Він включає обгрунтування актуальності обраної теми; визначення мети, завдань дослідження, гіпотези з наступною її перевіркою, аналіз отриманих результатів; використання дослідницьких методів таких як лабораторний експеримент, моделювання, соціологічне опитування та інші.

Інформаційний проект спрямований на збір інформації про якийсь об’єкт, явище з метою її аналізу, узагальнення і представлення її широкій аудиторії. Результатом такого проекту може бути публікації в ЗМІта в інтернеті.

Творчий проект пердбачає максимально вільний і нетрадиційний підхід до оформлення результатів. Це можуть бути альманахи, театральні виступи, витвори образотворчого та декоративно-вжиткового мистецтв, відеофільми.

Рольовий (ігровий) проект. В ньому проектанти беруть на себе ролі літературних або історичних персонажей. Результат проекту залишається відкритим до самого закінчення.

- Практично орієнтований проект націлений на соціальні інтереси самих учасників проекту або зовнішнього замовника. Результат заранні визначений і може бути використаний в житті класу, школи, міста, держави. За результат може бути наочний посібник для навчального кабінету, будинки для птахів та таке інше.

2. За предметно-змістовими ознаками:

– монопроект, в рамках однієї галузі знань;

– міжпредметний проект ( на стику різних галузей знань).

3. За кількістю учасників (індивідуальний, парний, груповий, колективний, масовий).

4. За тривалістю в часі:

– міні проект (на 1 урок);

– короткостроковий (до 1 місяця);

–  довгостроковий (семестр, навчальний рік).

Кінцевий результат проектної діяльності вихованців може бути представлений у вигляді:

–         Web-сайту;

–         Аналізу даних соціологічного опитування;

–         Бізнес-плану;

–         Відеофільму;

–         Відеокліпів;

–         Електронної газети;

–         Колекції;

–         Моделі;

–         Пакету рекомендацій;

–         Листа в …;

–         Рекламного проспекту;

–         Статті;

–         Сценарію;

–         Казки;

–         Колективної творчої роботи декоративно-прикладного мистецтва.

Критерії оцінки проекту повинні бути доступними дітям, їх повинно бути не більше 7 – 10 пунктів. Вони повинні бути заранні відомі всім учасникам проекту.

Варіант 1.

1.Самостійність роботи над проектом.

2. Актуальність і значимість теми.

3. Повнота розкриття теми.

4. Оригінальність вирішення проблеми.

5. Презентація змісту проекту.

6. Використання наочних та технічних засобів.

7. Відповіді на питання.

Варіант 2.

1. Важливість теми проекту.

2. Глибина дослідження проблеми.

3. Оригінальність запропонованих рішень.

4. Якість виконання проекту.

5. Переконливість презентації.

А також дивіться:

image thumb-podled