КОМПЛЕКСНА ПРОГРАМА РОЗВИТКУ ДІТЕЙ «РОСТОК» В ШДС « ПРОЛІСОК»

Науковий керівник:

Пушкарьова Т.О., начальник відділу менеджменту освіти і вивчення педагогічного досвіду Інституту інноваційних технологій і змісту освіти МОН України, кандидат педагогічних наук, доцент.

Науково-педагогічний проект «Росток» спирається на принцип пріоритету розвиваючого навчання та виховання, що передбачає забезпечення максимально сприятливих умов для виявлення та розвитку задатків та здібностей учня і є необхідною умовою гуманізації освіти.

Науково-педагогічний проект «Росток» дає змогу організувати пошукову та творчу діяльність учнів у межах кожного навчального предмета, інтегруючи їх у цілісну систему шляхом самостійного пошуку інформації, спостережень і досліджень, спеціальних вправ на розвиток уяви та літературної творчості, моделювання та конструювання.

Основна ідея експерименту полягає в тому, щоб домогтися мінімізації пригнічення окремих здібностей дитини, забезпечити комплексний розвиток її природних здібностей, допомогти дитині пізнати себе.

Мета:

підвищення рівня фізичного, психічного, морального, інтелектуального, духовного та творчого розвитку учнів на засадах інтегрованого підходу, гуманізації та екологізації змісту та методів навчання і виховання, організації творчої діяльності учнів у навчально-виховному процесі.

Завдання:

–       виявлення і обґрунтування педагогічних умов підвищення рівня фізичного, психічного, духовного розвитку учнів в системі початкової освіти;

–       виявлення і обґрунтування структури і видів навчальної діяльності, які ефективно впливають на підвищення рівня фізичного, психічного, духовного розвитку учнів;

–       дослідження і формулювання теоретико-методологічних засад інтегрованого та діяльнісного підходів до побудови змісту, методів і технологій навчання і виховання учнів ШДС,

–       розробка змісту, методів, технологій навчання і виховання на засадах їх гуманізації та екологізації з урахуванням інтегрованого та діяльнісного підходів;

–       реалізація змісту, методів і технологій в сучасному навчально-методичному забезпеченні педагогічного процесу навчального закладу;

–       розробка технології підвищення професійної компетентності вчителя в процесі реалізації проекту «Росток»;

–       виявлення шляхів становлення сучасних навчальних закладів і побутова їх змістовних та структурних моделей на засадах інтеграції, гуманізації та екологізації педагогічного процесу;

–       розробка комплексного моніторингу основних напрямків реалізації науково-педагогічного проекту «Росток».

А також дивіться:

thumb-shelistova matem_4 123