Кадровий склад закладу освіти згідно з ліцензійними умовами

п.66.Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності, затверджених постановою КМУ № 1187 від 30 грудня 2015 р. (в редакції постанови КМУ від 10 травня 2018 р. № 347) заклад дошкільної освіти  повинен бути забезпечений педагогічними працівниками, іншими фізичними особами, які мають право провадити освітню діяльність на рівні дошкільної освіти, необхідними для реалізації освітнього процесу та виконання вимог Базового компонента дошкільної освіти.

п. 67 Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності, затверджених постановою КМУ № 1187 від 30 грудня 2015 р. (в редакції постанови КМУ від 10 травня 2018 р. № 347) передбачає кадрові вимоги щодо започаткування та провадження освітньої діяльності за рівнем дошкільної освіти, зокрема:

Педагогічні працівники, інші фізичні особи, які провадять педагогічну діяльність і залучені до здійснення освітнього процесу, повинні відповідати таким вимогам:

  • мати вищу педагогічну освіту за відповідною спеціальністю та/або професійну кваліфікацію педагогічного працівника;
  • мати стан фізичного і психічного здоров’я, що не перешкоджає виконанню професійних обов’язків, який підтверджується відповідним записом в особистій медичній книжці встановленого зразка.

Педагогічні працівники перший рік своєї роботи можуть не мати вищої педагогічної освіти за відповідною спеціальністю, мати вищу, фахову передвищу чи професійну (професійно-технічну) освіту за іншою спеціальністю, не мати професійної кваліфікації педагогічного працівника. На другий рік своєї роботи такі педагогічні працівники повинні бути атестовані закладом освіти.

Станом на 01.06.2023 р. педагогічний склад закладу -28 осіб, а саме:

– директор – 1;

– вихователь-методист – 1;

– вихователі – 21;

– музичний керівник – 1 ;

– інструктор з фізкультури – 2;

– практичний психолог – 1;

керівник гуртка – 1.

Та 35 осіб технічного персоналу:

– заступник директора з  господарства -1;

– сестра медична старша – 1;

– дієтсестра -1;

– помічник вихователя -13

– каштеляна -1;

– машиніст з прання білизни- 2;

– шеф-кухар – 1;

– кухар – 2;

– підсобний робітник – 2;

– комірник – 1;

– двірник – 3;

– сторож – 4;

– робітник з обслуговування будівлі -2;

– прибиральник службових приміщень – 1.

Вищу педагогічну освіту мають 18 педагогів.

Базову вищу – 5.

Середню спеціальну -4.

Серенедню – 1.

 

 

Характеристика педагогічного колективу за кваліфікаційним рівнем педагогічної майстерності

Вища категорія – 3.

І категорія- 7.

ІІкатегорія – 4.

11 тарифний розряд – 5.

10 тарифний розряд – 9.