Інноваційні форми роботи методоб’єднання вчителів початкових класів

Підвищення рівня професійної майстерності вчителя є основним завданням на всіх етапах розвитку школи. Сучасній школі сьогодні потрібний учитель, який міг би оновлювати, удосконалювати зміст своєї діяльності. Впоратися з цим завданням можна тільки за умови добре організованої і спланованої роботи районних та шкільних методичних об’єднань, так як в системі роботи методоб’єднання одним з провідних напрямів його діяльності є підвищення педагогічної майстерності вчителя без відриву від основного місця роботи.

Вчителі ШДС « Пролісок» працюють над проблемою:

“Створення умов для розвитку ключових компетентностей учнів через впровадження інноваційних освітніх технологій та інформаційно комп’ютерних технологій в навчально-виховний процес.”

Тому постають такі завдання:

Впровадження компетентнісного орієнтованого підходу до навчання та виховання учнів з використанням інтерактивних форм і методів навчання.

Розвиток творчих здібностей педагогічних працівників, підвищення рівня професійної компетентності, удосконалення рівня самоосвітньої освіти педагога, підвищення відповідальності за результати своєї праці.

Здійснення переходу на новий зміст освіти та нову парадигму в освіті: безперервна освіта протягом життя.

Удосконалення системи виховної роботи з метою формування національної самосвідомості.

Кожен вчитель індивідуально підходить до вирішення даної проблеми і працює над своїм проблемним питанням, яке є складовою загальної проблеми школи.

Кожного року педагоги ШДС « Пролісок» проводять тиждень професійної майстерності та методичний фестиваль.

Ці форми методичної роботи передбачає пропаганду передового педагогічного досвіду і ставить за мету впровадження нових педагогічних знахідок. Учасники фестивалю ознайомлюються з кращими зразками педагогічного досвіду, нестандартними уроками та іншими формами навчально-виховної роботи, які виходять за межі стереотипів.

У своїй роботі вчителі впроваджують інноваційні технології, поєднують групові та індивідуальні форми роботи. Удосконалення професійної майстерності вчителя є одночасно й серйозним поштовхом до самоосвіти, умовою його успішної, творчої праці.

Всі види методичної роботи спрямовано на висвітлення інтересів учителів, професійних навичок, педагогічних надбань, показують єдність знань, методичних умінь, особистих рис, мовної культури, педагогічної техніки, такту.

Методичне об’єднання вчителів початкових класів у своїй роботі використовує інноваційні форми роботи.

А також дивіться:

thumb-shelistova