ІКТ в Проліску

В країну невичерпних знань, в чарівну казку мрій , здійснення бажань вже понад 20 років відкриває двері,розташований у мальовничому лісовому куточку Дарницького району м. Києва ,школа – дитячий садок 1 ступеня     «  Пролісок».

« Пролісок» – це заклад для тих, хто прагне для своїх дітей висококласної дошкільної та початкової освіти , кожен щабель якої моделюється відповідно до потреб і можливостей дитини. Тут гармонійно поєднуються кращі традиції педагогіки , активно впроваджуються інновації, що забезпечує вихованцям та учням ґрунтовні знання та повноцінний розвиток. В 1990 році « Пролісок»розпочав свою роботу дитячим садком ,а в 1997 році був реорганізований на школу – дитячий садок 1 ступеня « Пролісок» .В рік реорганізації , школа включилась в експериментальну роботу за програмою « Росток» , по якій і продовжують навчати дітей вчителі « Проліска».  В 1998 році працівники закладу гостинно зустріли педагогів міста на науково – практичній конференції з проблеми « Практична реалізація шляхів гуманізації та гуманітаризації освіти».В 2001 році було проведено науково – дослідницьку роботу з проблеми « Інтегрований підхід до формування в учнів цілісної картини світу».З     2002   року в школі – садку було впроваджено « Сходинки до інформатики» та « Комп’ютерну азбуку».  В 2005 році було проведено міський семінар – презентація експерименту по впровадженню навчальних предметів « Комп’ютерна азбука» та « Сходинки до інформатики» на тему: Всесвітня мережа Інтернет як крок до входження дітей в ХХІ сторіччя – сторіччя інформації.  В 2004 році було складено угоду з Інститутом засобів навчання Академії педагогічних наук України за впровадження програми науково – дослідної роботи по темі « Організаційно – методичне та наукове забезпечення створення комп̕ютерно – ігрового середовища навчального закладу», предметом дослідження якого було формування елементів логічного мислення з використанням дидактично орієнтованих комп’ютерних програмних засобів.

Школа – дитячий садок « Пролісок» під керівництвом директора Полякової Людмили Степанівни входить  до Асоціації керівників закладів нового типу України « Відроджені гімназії України»  та систематично приймає участь у науково – практичних семінарах з інноваційних технологій

Педагогічний колектив « Проліска» постійно бере участь у різноманітних конкурсах серед працівників освіти, останній з яких – Всеукраїнський конкурс « Педагог – новатор 2010», де « Пролісок» посів 1 місце .Переможцями стали творчі педагоги закладу.

Влітку 2010 року « Пролісок» переміг на міжнародному фестивалі          « Педагогіка ХХІ століття», що відбувався в Одесі, а директор закладу отримала подяку Президента міжнародної суспільної організації « Освіта нового тисячоліття» за створення інноваційних програм та впровадження сучасних педагогічних технологій в освітній процес.

А 7 червня  2012 року у приміщенні МОНмолодьспорту відбулося урочисте нагородження переможця Всеукраїнського конкурсу  сайтів школу-дитячий садочок І ступеня «Пролісок», який набрав 19 558 голосів відвідувачів. Саме « Пролісок» і отримав головний приз від освітнього порталу ПедПРЕСА – ноутбук.Нагородження відбувалось за участю міністра освіти і науки, молоді та спорту Дмитра Табачника, його заступника Бориса Жебровського, представників департаменту загальної середньої та дошкільної освіти міністерства, керівництва видавництва «Педагогічна преса» та ЗМІ.

Школа- дитячий садок «Пролісок» нині керується тим, що одним з головних завдань сучасної освіти — це створення стійкої мотивації учнів до отримання знань.

Наявність у школі сучасних засобів ІКТ не веде за собою автоматичного зростання професійної майстерності педагогів і якості освіти. Залучення вчителів у процес інформатизації школи йде не такими швидкими темпами, як зростає рівень вимог до професійної компетентності та кваліфікації педагогічного колективу.

Оволодіння знаннями й уміннями використовувати сучасні ІКТ та мультимедійні авторські засоби в навчальному процесі є необхідним для педагога будь-якої спеціалізації, зокрема для вчителя початкових класів. Це – один із критеріїв якості роботи справді сучасного педагога-фахівця. Підвищення рівня професійної майстерності вчителя є основним завданням на всіх етапах розвитку школи – садка « Пролісок». Сучасній школі сьогодні потрібний вчитель, який міг би оновлювати, удосконалювати зміст своєї діяльності. Впоратися з цим завданням можна тільки за умови добре організованої і спланованої роботи  , оскільки  в системі методичної роботи одним з провідних напрямів діяльності є підвищення педагогічної майстерності вчителя .

Розуміючи це, вчителі початкових класів  ШДС « Пролісок» з 2010-2011рр. безперервно працюють над проблемою:

“Створення умов для розвитку ключових компетентностей учнів через впровадження інноваційних та інформаційно- комп’ютерних технологій в навчально-виховний процес, ставлячи перед собою низку завдань.

Кожен вчитель « Проліска» індивідуально підходить до вирішення даної проблеми і працює над своїм проблемним питанням, яке є складовою загальної методичної проблеми школи.

Щороку, під керівництвом заступника директора з навчально- виховної роботи, Даніш Олени Юріївни, педагоги           « Проліска» проводять тиждень професійної майстерності , низку майстер- класів та методичний фестиваль з питань впровадження ІКТ в освітньому просторі.. Ці форми методичної роботи передбачають пропаганду передового педагогічного досвіду і ставлять за мету впровадження нових педагогічних знахідок. Учасники фестивалю ознайомлюються з кращими зразками педагогічного досвіду, нестандартними уроками та іншими формами навчально-виховної роботи, які виходять за межі стереотипів.Все це відбувається за допомогою відео- сюжетів, слайдів, використовуючи SMART- дошку в методичному кабінеті.

У своїй роботі вчителі впроваджують інноваційні технології, поєднують групові та індивідуальні форми роботи. Удосконалення професійної майстерності вчителя є одночасно й серйозним поштовхом до самоосвіти, умовою його успішної, творчої праці.

Всі види методичної роботи спрямовано на висвітлення інтересів учителів, професійних навичок, педагогічних надбань, показують єдність знань, методичних умінь, особистих рис, мовної культури, педагогічної техніки, такту. Готуючи кожний свій виступ, педагоги оформлюють його цікавими слайдами програми Power Point, готують презентації свого досвіду роботи.

Основною метою роботи Дарницького районного науково – методичного центру , під керівництвом Кривоконь Ірини Євгеніївни: вдосконалення і підвищення професійної майстерності , рівня підготовки вчителів та вміння використовувати ІКТ в освітньому просторі , а отже і активізація творчого потенціалу.

Зупинимося на основних напрямках використання інформаційних комп’ютерних технологій у навчальному процесі ШДС « Пролісок»:

 • пошук інформації у глобальній і локальній мережах;
 • зберігання, обробка й передача інформації;
 • розробка методичних і дидактичних матеріалів;
 • здійснення автоматизованого контролю навчальної діяльності;
 • створення та постійна підтримка web-сайту навчального закаладу;
 • організація й проведення комп’ютерних експериментів;
 • обробка результатів інноваційних експериментів;
 • дистанційне регулювання навчальної діяльності ( під час канікул, карантинів, тощо);
 • організація інтелектуального дозвілля учнів.

Всі перераховані напрямки використання інформаційних технологій мають місце і у навчальному процесі початкової школи               « Проліска».

Поряд з цим ,інформаційні технології використовуються для розробки методичних і дидактичних матеріалів:

 • розробки уроків;
 • розробка навчально-методичних матеріалів і рекомендацій, створення ілюстративного, цікавого матеріалу;
 • формування картки-завдання;
 • організація і проведення інтелектуальних ігор і вікторин;та  ін.

Створення педагогічних програмних засобів з використанням Microsoft Office PowerPoint


Всім відомо, що ефективність впливу навчального матеріалу на молодшого школяра багато в чому залежить від ступеня і рівня ілюстративності усного матеріалу. Візуальна насиченість навчального матеріалу робить його яскравим, переконливим і сприяє інтенсифікації процесу його засвоєння. Комп’ютерна презентація дозволяє акцентувати увагу школяра на важливих моментах подання інформації і створювати наочні ефектні образи у вигляді графічних композицій, схем тощо.

Програма Microsoft Office PowerPoint використовується вчителями та вихователями « Проліска» для розроблення презентацій, що складаються з наборів слайдів, у яких текст поєднується з графічними об’єктами, рисунками, звуком, відео та мультиплікаційними ефектами.

Презентації, створені в PowerPoint, педагоги ефектно демонструють як на моніторі для невеликого кола осіб, так і на екрані за допомогою мультимедійного проектора.

Використання презентацій вчителями школи- садка « Пролісок» на уроці має певні переваги, наприклад:

 • дозволяє зменшити непродуктивні витрати живої праці вчителя, який в цьому випадку перетворюється на технолога сучасного навчального процесу;
 • підвищує мотивацію навчання;
 • забезпечує наочність, яка сприяє комплексному сприйняттю і кращому запам’ятовуванню матеріалу;
 • забезпечує можливість демонстрації динамічних процесів завдяки використанню анімації та відео фрагментів.

При підготовці мультимедійних презентації наші вчителі використовують  можливості Інтернет, сучасні мультимедійні енциклопедії та електронні підручники.

Звичайно, педагоги  не забувають про  вимоги, які пред’являються до організації уроків з використанням інформаційних технологій.

По-перше, до заняття в комп’ютерному класі проводиться попередня робота з учнями з використанням традиційних засобів, по-друге, вчителі постійно готові до проведення усного інструктажу, який має бути спрямований на попередження питань, які можуть виникнути в процесі роботи за

комп’ютером. По-третє, педагоги  пам’ятають, що комп’ютер – лише один із засобів навчання, тому роботу на комп’ютері вдало поєднують з традиційними засобами навчання: читання та обговорення текстів підручника, письмовими роботами, навчальним діалогом та ін.По-четверте, вчителі уважно спостерігають за роботою учнів, надають їм необхідну допомогу, якщо виникають труднощі в користуванні комп’ютером або технічні неполадки.

У молодшого школяра гарно розвинута мимовільна увага, яка особливо концентрується, коли йому цікаво, навчальний матеріал відрізняється наочністю, яскравістю, викликає позитивні емоції. У зв’язку з цим очевидна висока ефективність використання у навчанні анімації.

Нескладні мультики можна створюються за допомогою MS Office PowerPoint.

SMART Board у навчальному процесі ШДС

Перевагою використання програмного забезпечення SMART Board є те, що під час заняття вчителі можуть легко перебудувати сам процес викладення матеріалу в залежності від обставин, вносити корективи, додаткові коментарі, ілюстрації і т. ін.

Дидактичні можливості інтерактивної дошки Приклади застосування інтерактивної дошки
1 2
Колір привернення уваги на необхідної інформації, позначення зв’язків між схемами, малюнками та ін.
Помітки на екрані добавлення формулювань проблем, висунення нових ідей, визначення нових зв’язків між схемами, малюнками та ін.
Звук і відео полегшення сприйняття навчальної інформації, покращення наочності, технологія дозволяє фіксувати зображення з відео кліпів і відображати їх в якості статичних зображень для подальшого обговорення.
Переміщення по екрану групування інформації за певними принципами (переваги і недоліки, схожість і відмінність), створення схем, моделювання ситуацій.
Виділення окремих елементів привернення уваги на необхідній інформації, створення різноманітних ігрових ситуацій з навчальною метою.
Вставка / вилучення об’єктів можливість повторити або скасувати дії надають учням впевненості у своїх силах, оскільки завжди можна повернутися і виправити помилки.
Розбиття екрану вчителі можуть розбити екран на дві частини, це може бути корисним, наприклад, при співставленні двох різних процесів.

Система « садок – школа» дозволяє значно знизити так званий «стрес першокласника», оскільки діти мають можливість залишитися у звичному, психологічно комфортному середовищі після переходу із садка в школу. У програмах дошкільної та початкової освіти, яку діти отримують в ШДС « Пролісок» простежується логічний зв’язок та наступність.

Технологія використання інтерактивної SMARТ-дошки при підготовці до школи

Всім відомо , що до моменту вступу до школи діти повинні засвоїти відносно широке коло взаємопов’язаних знань про множини і числа, форму і величину, навчитися орієнтуватися в просторі і в часі. Перехід від дій з конкретними предметами та їх образами до дій з числами та іншими абстрактними поняттями вимагає розвиненої розумової діяльності дитини.

Сучасна методика приділяє велику увагу самостійним рішенням дошкільниками поставлених завдань, вибору ними адекватних прийомів і засобів, перевірки правильності рішення.

Інформаційні технології можуть служити ефективним демонстраційним засобом.

При підготовці до школи вихователі сатрших груп використовують наступні можливості інтерактивної дошки SMART Board:

 • різні способи представлення інформації;
 • роздруківка необхідної інформації;
 • різні способи введення інформації;
 • моделювання різних процесів і явищ;
 • формування спрямованого сприйняття (загострення уваги на потрібному об’єкті виділенням масштабом, підсвічуванням, появою, зникненням і т.д.);
 • аналіз об’єкта;
 • мультиплікація;

Таким чином, значний арсенал чутливих образів, що генеруються комп’ютером, робить  істотний вплив на розвиток мислення дошкільнят та молодших школярів « Проліска», зокрема, наочно- образного мислення, що характеризується гнучкістю, високим рівнем абстрагування та узагальнення.

Комп’ютер доцільно використовувати там, де ефективність його застосування безсумнівна. Найбільш значущими методичними цілями є наступні:

 • індивідуалізація і диференціація процесу навчання;
 • здійснення контролю зі зворотним зв’язком, діагностикою, оцінкою результату;
 • самоконтроль і самокорекція;
 • динамічна та графічна форма подання матеріалу;
 • посилення мотивації навчання та ін.

Інтернет- ресурси для педагогів

З 2010 року школу- дитячий садок 1 ступеня « Пролісок» підключено до мережі Інтернет. Використання Інтернет-ресурсів відтепер дозволяє педагогам підвищити результативність наступних видів діяльності:

 • складання розкладу занять , позакласних заходів учнів;
 • пошук найбільш актуальних навчальних матеріалів і засобів навчання;
 • облік ходу та результатів проведення кожного навчального заняття;
 • планування тематики навчальних занять, використанням різних методів і засобів навчання;
 • контроль та вимірювання результативності навчання;
 • оперативне інформування батьків з усіх питань, що виникають під час навчання і виховання школярів за допомогою мережі « Щоденник ua» , офіційного сайту закладу та SMS- повідомлень;
 • ведення документації та складання звітних документів.

. Педагоги школи- дитячого садка 1 ступеня « Пролісок» тісно співпрацюють з Інститутом інноваційних технологій та змісту освіти ТОВ « Щоденник». Вчителі успішно закінчили курси з підготовки педагогічних кадрів до використання інформаційних технологій в електронному освітньому середовищі « Щоденник.ua»

Всі учні закладу зареєстровані за кодами – запрошеннями. Батьки мають доступ до щоденника його дитини: переглядати розклад, шкільні оголошення, домашні завдання. Дітям надається унікальна можливість користуватися словниками, електронною бібліотекою. Вчителям – оперативна статистика, зручність у користуванні, доступ до презентацій, електронної бібліотеки.

З кожним роком все більше людей отримують доступ до мережі Інтернет. Це пов’язано з масовим поширенням комп’ютерів і програмного забезпечення, збільшенням числа домашніх комп’ютерів, розширенням областей професійної діяльності людини, в рамках яких використовуються інформаційні технології. Як наслідок, зростає кількість школярів, батьки яких мають доступ до інформаційних ресурсів мережі Інтернет. У першу чергу використання телекомунікацій, і, зокрема, електронної пошти e-mail дозволяє педагогам оперативно інформувати батьків про хід навчання та виховання кожного школяра, організовуючи при цьому індивідуальний діалог. Батьки також отримують можливість повідомляти вчителеві відомості, необхідні для корекції навчання їхньої дитини. Використання списків розсилки SMS- повідомлень, про які вже зазначалось, дає можливість проводити масові заходи і масове інформування батьків без їх зборів та візитів до школи. За допомогою офіційного сайту, систематично  надаються учням консультації, повідомляється про домашні та індивідуальні завдання, наприклад, під час карантину.

Завдяки використанню таких засобів і технологій у вчителів « Проліска» вивільняються час і сили, які вони можуть присвятити власному професійному зростанню, розробці нових навчальних і методичних матеріалів.

Отже, аналізуючи досвід роботи педагогів ШДС « Пролісок», можна зробити наступні висновки:

Використання інформаційних технологій навчання на різних уроках у початковій школі дозволяє розвивати вміння учнів орієнтуватися в інформаційних потоках навколишнього світу, оволодівати практичними способами роботи з інформацією, розвивати вміння, що дозволяють обмінюватися інформацією за допомогою сучасних технічних засобів.

Уроки з використанням комп’ютерних технологій дозволяють зробити їх більш цікавими, продуманими, мобільними. Аналізуючи досвід використання інформаційних технологій навчання на різних уроках у початковій школі « Пролісок», можна з упевненістю сказати, що їх використання дозволяє:

 • забезпечити позитивну мотивацію навчання;
 • проводити уроки на високому естетичному та емоційному
 • рівні;
 • забезпечити високий ступінь диференціації навчання;
 • підвищити обсяг виконуваної на уроках роботи.

Уроки з використанням інформаційно-комунікаційних технологій вже стали звичними для учнів             « Проліска», а для вчителів стали нормою роботи.

Очевидно, що інформаційні технології – це потужний педагогічний інструмент в руках вчителя, їм треба володіти та широко використовувати в освітньому просторі країни.

А також дивіться:

image thumb-shelistova