Готуємося до школи

Нині проблема готовності дитини до навчання в школі є надзвичайно важливою у зв’язку з переходом на 12-річну систему навчання. Дуже важливо, щоб дитина на початок навчання в школі мала всі необхідні компоненти шкільної зрілості.</p>
<p style=”text-align: justify;”>Готовність дитини до шкільного навчання – це такий рівень її психічного, соціального розвитку, який дозволяє успішно опановувати шкільну програму і виконувати вимоги шкільного життя.</p>
<p style=”text-align: justify;”>Батькам слід звернути увагу на такі складові шкільної зрілості, як особистісна, інтелектуальна і соціально-психологічна готовність до шкільного навчання.</p>
<p style=”text-align: justify;”>Особистісна готовність – це такі риси дитини, які виявляються в позитивному ставленні до школи, готовності до початку навчання, усвідомлення себе як майбутнього школяра, учня. Дитина, яка особистісно готова, має розуміти, що у школу вона йде не тільки гратися з друзями, а й одержувати нові знання, вчитися.</p>
<p style=”text-align: justify;”>Інтелектуальна готовність – наявність у дитини певного світогляду, знань. У дитини мають бути сформовані основні психічні функції: мислення, логічна пам’ять, довільна увага та інші, необхідні для успішного опанування шкільної програми.</p>
<p style=”text-align: justify;”>Соціально-психологічна готовність – ця складова готовності до школи включає риси, завдяки яким дитина може успішно спілкуватися з однокласниками, вчителями, відповідно поводитися у школі, виконувати шкільні вимоги.
Як же визначити, чи готова дитина йти до школи? У цьому вам допоможе психолог, який має величезний арсенал методик визначення готовності дитини до школи.</p>

А також дивіться:

8 images (31) 33