Дитина з особливими потребами

Конституція України гарантує право кожного громадянина на доступність якісної освіти. Це у повній мірі стосується і дітей із особливими потребами. До категорії «дітей із особливими потребами» належать діти з проблемами фізичного та розумового розвитку, з психоневрологічними захворюваннями, захворюваннями серцево-судинної системи, з малими та затухаючими формами туберкульозу, а також діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування.

Для забезпечення права на якісну освіту цих дітей у місті працюють спеціальні, санаторні та загальноосвітні школи-інтернати (26 одиниць), спеціальна школа “Надія”, ШДС “Мрія” та дитячий будинок “Малятко”. Існуюча мережа шкіл-інтернатів задовольняє потреби міста.

Навчально-виховний і лікувально-реабілітаційний процеси у цих закладах спрямовані на здійснення комплексної медичної, психолого-педагогічної, трудової реабілітації хворих дітей, забезпечують соціально-трудову адаптацію та інтеграцію дітей-інвалідів у суспільство. Водночас, через відсутність автотранспорту, вихованці шкіл-інтернатів мають обмежені можливості у проведенні екскурсій, ознайомленні з навколишнім світом, відвідуванні театрів, музеїв, виставок тощо.

Щодо категорії дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, то для забезпечення умов їхнього утримання, максимально наближених до домашніх, слід реконструювати спальні приміщення та ввести до штатного розпису шкіл-інтернатів окремих фахівців (практичних психологів, соціальних педагогів, юристів, вихователів).

Міжнародна практика пропонує дітям з особливими потребами широкий вибір доступних форм здобуття освіти: індивідуальну, дистанційну, екстернатну, “школи консультаційних класів”, “школи другого шансу”, “вечірні школи”, а також “включені” (“інклюзивні”) форми навчання. Останні дають змогу дітям з особливими потребами навчатися спільно зі своїми здоровими ровесниками, що ефективно впливає на рівень їхньої соціалізації.

Трансформація досвіду зарубіжної «інклюзивної освіти» в систему столичної освіти буде здійснюватися в умовах інноваційного пошуку, за науково-методичної та психологічної підтримки.

Реалізація проекту «Дитина з особливими потребами» буде здійснюватися за напрямками: соціальний захист дітей з особливими потребами, навчально-виховний та корекційно-реабілітаційний, науково-методичний, матеріально-технічний.

Шляхи реалізації:

Забезпечити соціальний захист дітей з особливими потребами:

· - відкрити групи для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей з ВІЛ-інфекцією на базі шкіл-інтернатів №№ 3, 12, 21 та дитячого будинку «Малятко»;

· - розширити мережу логопедичних пунктів у загальноосвітніх навчальних закладах відповідно до нормативних вимог і забезпечити їх навчально-дидактичним матеріалом та новітніми засобами корекційної роботи;

· - вийти з пропозицією до Головного управління охорони здоров’я та медичного забезпечення щодо вирішення питання відкриття у місті лікувально-реабілітаційних відділень при дитячих лікарнях для “дітей вулиць”, алькогольно- та наркозалежних дітей;

· - забезпечити соціально-медико-психологічний супровід дітей з особливими потребами в процесі їхньої інтеграції до ЗНЗ.

2006-2010 рр.

Забезпечити навчально-виховну та корекційно-реабілітаційну діяльність:

· - на базі шкіл-інтернатів міста створити умови для оздоровлення дітей-інвалідів по зору, слуху, з порушенням опорно-рухового апарату у літній період (червень) з повноцінною реабілітацією та корекцією вад розвитку;

· - створити для означеної категорії дітей умови залучення їх до позашкільних закладів освіти та організації гурткової роботи спеціалістами безпосередньо у школах-інтернатах; запровадити до штатних розписів шкіл-інтернатів додаткові ставки керівників гуртків і спортивних секцій;

· - розглянути питання доцільності введення до шатних розписів шкіл-інтернатів для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, №№ 3, 12, 21 та дитячого будинку «Малятко» посад: заступника директора з соціальних питань, 3 психологів, з урахуванням вікових категорій дітей і стану їхнього психофізичного розвитку, 3 соціальних педагогів, 2 юристів, 3 вихователів (на одну родинну групу) в межах фонду оплати праці, затвердженого для зазначених установ.

2006-2010 рр.

Забезпечити науково-методичну роботу:

· - розробити програму проведення науково-практичних семінарів, «круглих столів», відкритих уроків для педагогічних працівників і спільних виховних заходів для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, – вихованців шкіл-інтернатів №№ 3, 12, 21 та дитячого будинку «Малятко»;

· - видати збірку нормативно-правових документів для педагогів і соціальних працівників щодо організації навчально-виховної роботи з цією категорією дітей;

· - розробити та видати методичні рекомендації для педагогічних працівників з питань індивідуального підходу до дітей з особливими потребами в процесі інтегрованого навчання;

· - провести Всеукраїнську науково-практичну конференцію “Адаптація дітей з особливими потребами до соціального середовища”;

· - забезпечити системний моніторинг результативності проекту «Організація дистанційного навчання дітей-інвалідів загальноосвітньої спеціальної школи «Надія»;

· - вивчити та узагальнити досвід роботи дитячого будинку «Малятко» щодо створення умов проживання дітей, наближених до родинних;

· - створити спільно з Головним управлінням охорони здоров’я комп’ютерну програму загальноміського банку даних дітей віком до 18 років, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку.

2006-2010 рр.

Забезпечити створення належної матеріально-технічної бази:

· - забезпечити загальноосвітні спеціальні школи-інтернати для дітей з вадами фізичного та психічного (розумового) розвитку обладнанням для здійснення навчально-виховної та корекційно-розвивальної роботи;

· - розробити проектно-кошторисну документацію по реконструкції спальних приміщень інтернатних закладів для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, у житлові комплекси готельного типу та провести відповідні роботи (Школи-інтернати №№ 3, 12, 21 та дитячий будинок «Малятко»);

· - забезпечити заклади освіти для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, транспортом для щоденного перевезення учнів до навчальних закладів, театрів, музеїв, виставок (Школи-інтернати №№ 3, 12, 21, дитячий будинок «Малятко»);

· - модернізувати технічне оснащення трудових майстерень шкіл-інтернатів для забезпечення допрофесійної та професійної підготовки учнів;

· - забезпечити Київську міську психолого-медико-педагогічну консультацію спеціальним автотранспортом для проведення виїзних діагностичних обстежень дітей з вадами безпосередньо в спеціальних навчальних закладах та вдома;

· - забезпечити Київську міську психолого-медико-педагогічну консультацію відповідними меблями, обладнанням, комп’ютерною технікою, технічними засобами, наочно-дидактичними та методичними матеріалами для здійснення діагностичного обстеження та корекційно-розвивальної роботи;

· - розробити програми модернізації матеріально-технічної бази кожного інтернатного закладу та забезпечити їх виконання.

2006-2010 рр.

Очікувані результати:

· - зміцнення матеріально-технічної бази та створення належних умов функціонування та розвитку спеціальних, санаторних, загальноосвітніх шкіл-інтернатів міста;

· - забезпечення освітніх прав дітей із особливими потребами щодо здобуття ними якісної освіти відповідно до особливостей розвитку.

А також дивіться:

4 osvita 2