Аналіз роботи ШДС І ступеня «Пролісок» за 2012 – 2013 навчальний рік

Навчальний заклад школа-дитячий садок І ступеня «Пролісок» Дарницької районної в м. Києві державної адміністрації знаходиться на бюджеті Дарницького районного управління освіти.

Юридична адреса: м. Київ, вул. Бориспільська, 51, тел.567-98-94.

ШДС працює за режимом роботи з 7.00 до 19.00. Станом на 1 вересня 2012 року працювало  8 дошкільних  груп:  І молодша (1), ІІ молодша(2), середня (2),  та старша(3) групи. А також 4 класи початкової школи: 1клас(1), 2 клас( 1), 3 клас(1),4 клас(1).

Заклад повністю укомплектований педагогічними кадрами. Склад педагогічного колективу такий:

  • З вищою освітою               23
  • З середньою спеціальною  9
  • З незакінченою вищою       2

У своїй роботі педагогічний колектив навчального закладу використовує державні документи та працює за програмами:

1. Конституція України.

2. Державна програма «Освіта. Україна XXI століття», затверджена    Постановою    Кабінету Міністрів України від 03.11.1993р. №869.

3. Національна доктрина розвитку освіти, затверджена Указом             Президента України від 17.04.2002р. №347/2002.

4. Закон України «Про освіту».

5. Закон України «Про дошкільну освіту».

6. Закон України «Про мову».

7. Положення про дошкільний заклад України.

8. Положення про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності.            /Наказ Міністерства освіти і науки України №522 від 07.11.2000р./

9. Базовий компонент дошкільної освіти.

10.Конвенція прав дитини, схвалена Генеральною Асамблеєю ООН   20.11.1989р.

11. Програма виховання і навчання дітей від 2 до 7 років «ДИТИНА»

12. Державний стандарт початкової загальної освіти затверджений
постановою Кабінету Міністрів України   від 20 квітня 2011 р. № 462

13. Програма « Росток»

З усіма категоріями працівників проводяться інструктажі: з техніки безпеки на робочому місці, з протипожежної безпеки, з охорони життя і здоров’я  дітей. Встановлені і затверджені графіки робочого часу, розподілені обов’язки та навантаження  між працівниками усіх ланок.

Кількість дітей на новий 2013-2014 навчальний рік складатиме  понад 300 чоловік. Групи укомплектовані згідно віку дітей. Навчання та виховання дітей проводиться українською мовою.

Директор – Полякова Людмила Степанівна – має дві вищі педагогічні освіти, «Вищу» кваліфікаційну категорію та звання «Вчитель-методист».  Стаж педагогічної роботи 39 років, на посаді директора понад 22 роки. Являється членом Асоціації керівників навчальних закладів «Відроджені гімназії України» з 2009 року та членом Асоціації керівників дошкільних закладів міста Києва з 2011 року.

Заступник директора з навчально-виховної роботи – Даніш Олена Юріївна – спеціаліст 1 категорії, має дві вищі педагогічні освіти, за фахом – вчитель початкових класів та магістр з управління навчальними закладами (підприємств, організацій в сфері освіти). Педагогічний стаж складає 14 років. На посаді заступника директора з навчально – виховної роботи – 4 роки.

Старша медична сестра – Семенець Наталія Пилипівна – має середню спеціальну медичну освіту та кваліфікацію «Спеціаліст вищої категорії».

Технічними працівниками ШДС укомплектований повністю. В усіх групових та класних приміщеннях виконуються  встановленні санітарно-гігієнічні норми, освітлення відповідає нормі, проводиться вологе прибирання з використанням дезінфікуючих засобів, наскрізне провітрювання, заміна постільної білизни у відповідності з графіком.

Створена відповідна матеріальна база дитячої установи, є всі умови для навчання та виховання дітей. В класах та групах є дидактичний та наочний матеріали, необхідні для навчання та виховання дітей. Дошкільні групи забезпечені іграшками, а початкові класи – підручниками та посібниками.

Вихователі дошкільних груп працюють за програмою навчання та виховання дітей від 2 до 7 років «Дитина». Початкова ланка  школи навчається за програмою «Росток», протягом 2012-2013 н.р. здійснювалось поетапне впровадження нового державного стандарту початкової освіти. В методичному кабінеті є достатньо методичної та художньої літератури, яка постійно оновлюється.

Для підвищення теоретичного рівня педагогів накопичується публікації журналів : «Дошкільне виховання», «Палітра педагога», «Бібліотечка вихователя», «Пізнайко», «Початкова школа», «Вихователь – методист дошкільного закладу», «Техніка безпеки», «Практика управління закладом освіти», «Розкажіть онуку», «Старша медична сестра дошкільного навчального закладу», «Психолог довкілля». Складено картотеку, що дає змогу педагогам швидко підбирати матеріал, готуватися до проведення занять.

В 2012-2013 н.р. проведено чергову атестацію педагогів. Так, вихователю ГПД Самсоненко Н.А. (встановлено кваліфікаційну категорію «спеціаліст 1 категорії».

У 2012-2013 н.р. було створено  творчу групу педагогів з використання інформаційно-комп’ютерних технологій (ІКТ). Членами творчої групи проведено майстер-клас для педагогів, на якому слухачі мали можливість познайомитись з основами роботи на комп’ютері, опрацювати програми текстового редактору та створення презентацій. Також було підготовлено ряд презентацій, які використлвуються при проведенні семінарів, консультацій, педрад. У наступному, 2013-2014 навчальному році плануємо продовжити роботу по навчанню педагогів основам комп’ютерної грамотності та використовувати свої вміння при підготовці та проведенні різноманітних форм роботи як з дітьми, так і з батьками.

Впродовж 2012-2013 н.р. в ШДС «Пролісок» було організовано 5 конкурсів професійної майстерності для педагогів: готовності до нового навчального року, спортивних куточків, конспектів занять з ОБЖД до Тижня безпеки, психолого-педагогічних проектів «Здоровий малюк», сімейних газет «Здорова родина – заможна країна», «Моя мама найгарніша» та конкурс дитячих майданчиків «Довкілля». За результатами конкурсів працівники ШДС були  моральними заохочені: подяками, грамотами, дипломами учасників. Всі заплановані конкурси проведено вчасно та на достатньому рівні. Ця форма роботи дозволила проявитися творчості та фантазії педагогів, сприяла розвитку їхньої активності та згуртувала колектив. Окрім цього дозволила вирішити завдання створення позитивного іміджу ШДС та сприяла співробітництву педагогічного колективу з батьками.

У поточному навчальному році психолого-методичною службою нашого закладу продовжено роботу Всеобучу для помічників вихователів з метою педагогізації їхніх знань, залучення до процесу виховання дошкільників та створення позитивного психологічного мікроклімату в колективі. Впродовж року було проведено низку занять для помічників вихователів, на яких обговорювались питання розвитку психофізіологічної культури працівників ШДС, ролі дорослого у формуванні мовлення дошкільників та організовано практикум «Розвиток творчих здібностей дітей». На нашу думку, ця форма роботи допомогла нам знайти додаткові шляхи розуміння у колективі, згуртуватися у справі виховання дошкільнят .

Протягом 2012-2013 н. р. педагогічний колектив закладу працював над такими завданнями:

  1. Формування здоров´язберігаючої компетентності: доступних знань і уявлень про здоровий спосіб життя, бережного ставлення кожної ддитини до власного здоров´я, як найвищої людської цінності.
  2. Модифікація методів і форм навчання у формуванні мовленєвої компетентності дітей дошкільного та молодшого шкільного віку, сприяння розвитку творчої мовної активності дітей через впровадження інноваційних освітніх технологій.
  3. Забезпечення наступності, безперервності дошкільної та початкової освіти, вдосконалення форм, змісту і методів взаємодії з батьками в процесі підготовки дітей до шкільного життя, формування духовних цінностей особистості.
  4. Створення умов для оздоровлення та зміцнення здоров’я дітей, шляхом введення гнучкого режиму та використання цілющого впливу природних чинників та нетрадиційних методик загартування.

З метою виконання основних завдань річного плану проводилась різноаспектна за змістом методична робота:
педагогічні ради,педагогічні години,консультації для педагогічних працівників, круглі столи,консультації для батьків,відкриті перегляди занять та режимних процесів. тематичні перевірки, природоохоронна акція «Допоможи птахам взимку».

Першим, і одним із головних освітніх питань в ШДС «Пролісок» стоїть завдання фізичного розвитку дітей, вдосконалення роботи щодо збереження здоров’я, надання підростаючому поколінню доступні знання і уявлення про здоровий спосіб життя  та основи безпеки життєдіяльності. Велику увагу протягом навчального року колектив ШДС  приділив формуванню здоров’язберігаючої компетентності дітей. Ефективність оздоровчих заходів визначалася тим, що поєднувалася тривала комплексна інтенсивна оздоровчо-профілактична робота з корекційно-педагогічними заходами в умовах звичайного режиму життя дошкільників та молодших школярів. Дитину оточують кваліфіковані педагоги, практичний психолог, медична сестра, які здійснюють постійний моніторинг стану здоров’я дітей, захворюваності, організації раціонального харчування, контроль за виконанням оздоровчих заходів, призначень лікаря, підтримують інтерес дитини до власного здоров’я.

У кожній віковій групі, за результатами обстеження дітей спеціалістами та антропометричними вимірюваннями, наявний  листок здоров’я вихованців, згідно з яким  проводиться маркування меблів, здійснюється індивідуальний підхід під час фізкультурно-оздоровчої роботи.

Протягом навчального року старшою медичною сестрою та адміністрацією на заняттях з фізичної культури проводились заміри моторної щільності та тренуючого ефекту. Результати замірів свідчать про те, що моторна щільність занять в усіх вікових групах коливається у межах норми від 79% до 95%. Тренуючий ефект відповідав нормі в усіх вікових групах 139-157 уд/хв. Педагогами враховувалися ці показники під час проведення занять з фізичної культури, організації рухового режиму продовж дня, загартовуючих заходів, підбору рухливих ігор, ігор-естафет тощо.

Всі педагоги з відповідальністю віднеслися до виконання цього завдання. Протягом року систематично проводилися заняття з фізичної культури, був забезпечений належний руховий режим дітей (загартовуючи процедури, ранкова та корегуюча гімнастика під музичний супровід, спортивні змагання, Дні здоров’я, цікаві рухливі ігри, пішохідні переходи, екскурсії до лісу та музеїв).

В роботі з корекції  постави використовували мішечки з піском за методикою професора Дубогай, ходьба на ходулях.

Протягом навчального року в приміщенні актової зали «Проліска» було організовано зустрічі з представниками Дарницького центру здоров’я. За круглим столом було оговорено проблему прищеплення навичок здорового способу життя учнів та вихованців закладу, висвітлено проблеми фізичного стану дошкільнят та молодших школярів, зокрема, причини виникнення сколіозу та плоскостопості.

В листопаді педагоги організували фотовиставку газет «Здорова дитина – щаслива родина, здорова родина – заможна країна», під час виконання яких вихователі з батьками висвітлили тему оздоровлення дітей у всі пори року, методи і прийоми оздоровлення. Батьки люб’язно презентували свої фото з відпочинку та поради щодо оздоровлення своїх дітей.

В ШДС «Пролісок» продовжує  працювати багатофункціональний стадіон; територію закладу оснащено спортивними спорудами, що дає  змогу дітям більше приділяти увагу фізичній підготовці, проведенню змагань, спортивних годин, свят та розваг. При проведенні спортивних дійств постійно залучаються батьки. Створено фото-звіти про проведення даних свят.

В стінах закладу було проведено щорічне змагання «Перші кроки», на якому вихованці старших груп показали неабиякі результати у виконанні вправ та естафет. В лютому 2013 року було проведено турнір  «Козацькі забави» для учнів початкової школи та вихованців – дошкільників.

Спільно з громадською організацією, футбольним клубом «Добро» восени 2012 року проведено щорічний турнір – змагання з футболу за участі учнів початкової школи     «Кубок Проліска» . Учасниками були як хлопчики – гравці, так і дівчата – вболівальниці. Дійство було проведене на спортивному стадіоні закладу. Переможці отримали кубки, всі учасники – гравці – грамоти за участь в змаганнях.

В травні 2013 року – вдалим було проведення на стадіоні закладу спортивні змагання серед вихованців старших груп та учнів початкової школи, присвячені закінченню навчального року. Родинне свято «Тато, мама і я – спортивна сім’я» було відзняте, а фото опубліковано на сайті закладу.

Серед вихователів груп продовженого дня та вихователів дошкільних груп було проведено конкурси на розробку, оформлення та проведення кращої рухливої гри. Переможці – вихователь ГПД- Самсоненко Н.А., та вихователь старшої групи – Холіна Ю.Л.,  презентували свої  ігри іншим вихователям закладу та оформили їх в методичному кабінеті закладу. Протягом вересня – жовтня педагоги поповнювали методкабінет періодичними виданнями та новинками методичної та навчальної літератури з фізичного виховання. Вихователями дошкільних груп та інструктором з сухого плавання Вівчарюком В.А. систематично ведуться журнали фіксації показників компетентності дошкільників з питань фізичної форми активності.

Педагоги закладу систематично друкували протягом року статті з питань профілактичних та оздоровчих заходів. Так, в родинному журналі «Дім і сім´я» №2/2013 було надруковано статтю «До здоров’я на ходулях». В фахових періодичних виданнях здійснюється постійний обмін досвідом: «Медична сестра дошкільного закладу» №3/2013 «Фізкультурно- оздоровча робота з профілактики сколіозу та плоскостопості», №4/2013 «Проведення ранкової гімнастики в дошкільному навчальному закладі»; «Заступник директора школи» №3/2013 «Ходьба на ходулях як метод профілактики сколіозу та плоскостопості у молодших школярів»; «Вихователь-методист дошкільного закладу» №4/2013 «Ходьба на ходулях – нетрадиційна форма фізкультурно – оздоровчої роботи дошкільників». Також, з метою передання досвіду, в квітні 2013 року на телеканалі Марс- ТВ було висвітлено роботу з питань нетрадиційної фізкультурно – оздоровчої роботи в закладі.

Аналіз показників фізичного розвитку показав, що в перспективі  роботу по фізичному вихованню потрібно вдосконалювати, проводити більше змагань серед вихованців та вихователів закладу; потрібно звернути більше уваги на якість проведення занять фізкультури на повітрі, оснащати та поповнити спортивну залу сучасним спортивним інвентарем. При організації та плануванні роботи з педагогами – початківцями, варто передбачити семінар – практикум «Спортивні ігри і вправи – ефективний засіб фізичного виховання дошкільників», скласти пам’ятку з питань планування та проведення фізичної та оздоровчої роботи з дошкільниками та молодшими школярами.

Другим,не менш важливим завданням колективу у 2012-2013 н. р. був розвиток творчої мовної активності дошкільників та учнів початкової школи шляхом впровадження інноваційних освітніх технологій. З питання розвитку інтересів до оволодіння рідною мовою, виховання культури власного мовлення, естетичної потреби в художньому слові було проведено чимало заходів серед педагогів, учнів, батьків та вихованців закладу. Вдало було організовано майстер – клас з української мови для учнів 4 класу,голова метод об’єднання вчителів початкової школи «Проліска»- Аврамова З.В. провела змістовні консультації з розвитку мовної активності дітей 6-10 річного віку. В лютому 2013 року було організовано та проведено традиційний фестиваль читців поезій Лесі Українки, присвячений Дню народженню великої української поетеси – письменниці. У фестивалі брали участь учні 1-4- класів та вихованці старших дошкільних груп. Учні 4 класу на чолі з класним керівником Аврамовою З.В. продемонстрували театралізоване дійство «Лілея».

Навесні 2013 року залюбки прийняли участь учні та вихованці ШДС «Пролісок» в традиційному конкурсі читців поезій Тараса Шевченка, було організовано виставку рефератів, екскурс в історію життя українського народу тих часів. За допомогою SMART-дошки в цікавій і доступній формі було висвітлено життєвий та творчий шлях видатного поета, художника України, ознайомлено вихованців та учнів з місцями, де ступала нога Тараса Шевченка.

Вихователі дошкільних груп систематично опрацьовують статті з періодичної преси. Проведено метод години з культури мовлення, семінар – практикум з питань форм роботи на заняттях з розвитку мовлення, засідання круглого столу та педагогічну раду «Використання інноваційних технологій під час розвитку мовлення дітей дошкільного та молодшого шкільного віку», на якій вдало було висвітлено тему розвитку мовлення та пізнавальної діяльності через ігрову діяльність дошкільників за програмою «Дитина». Для батьків було підготовлено та проведено анкетування, опрацювавши яке, чітко була ясна картина, над якими питання стосовно мовленнєвого розвитку в родині потрібно працювати, в яких питаннях з цієї направленості є прогалини.

З питань взаємодії з батьками з даного питання в журналі «Практика управління закладом освіти» №3/2013 педагогами закладу було надруковано статтю «Листування як форма взаємодії навчального закладу з батьками учнів».

Протягом року значна увага приділялась насиченню простору дітей зразками мовної культури, а це є основним джерелом збагачення її мовлення.

Педагоги протягом року брали активну участь у підготовці  до педрад, семінарів, відкритих занять, методичних об’єднань, де одними із головних питань були:  підвищення мовної культури дорослих та  дітей. Всі ці заходи спрямовані на формування та розвиток мовної культури дітей, виховання власного мовлення, естетичній потребі в художньому слові. На початку і в кінці навчального року проводилось обстеження дітей на звуковимову, збагачення словникового запасу, вмінню спілкуватися українською мовою. Було визначено, що діти старшого дошкільного віку володіють українською (близько 80%) та російською (близько 20%) мовами.

Наприкінці лютого місяця було організовано виставку дидактичних посібників «Використання розвиваючих ігор на заняттях та уроках з розвитку мовлення», де кожен вихователь та вчитель, прийнявши участь, мав змогу запропонувати та презентувати свої вибірки ігор для використання їх іншими педагогами. Варто відзначити педагогів Черткову С.І., Скоцьку С.М., Ісаєву О.М., Лісневську О.В.

В методичному кабінеті вихователями ГПД було поповнено папки з підбору загадок, скоромовок, віршів, чистомовок.

З питань проведення контролю та аналізу роботи в закладі, в журналі «Заступник директора школи» №6/2013 було видано статтю «Організація внутрішньошкільного контролю в початковій школі», де директор та заступник директора з НВР розкрили етапи, сутність та шляхи проведення контролю. З метою реалізації головних завдань адміністрацією навчального закладу, на основі діагностики самооцінки педагогів та оцінки адміністрації, було переглянуто рівень професійної майстерності педагогів,  сплановані різні форми методичної роботи з кадрами, які забезпечили необхідний рівень знань, умінь та навичок у досягненні мети.

Підводячи підсумки можна зазначити, що в перспективі роботи, на наступний 2013-2014 н.р. потрібно спланувати більше консультацій для батьків та вихователів з питань розвитку мовної активності саме дошкільників, організувати не лише виставки дидактичних посібників з розвитку мовлення, а і зробити колективні перегляди їх використання на практиці; необхідно звернути увагу на спілкування дитини в сім ҆ ї, читання дитячої літератури; приділити більше уваги роботі з батьками з питань мовної грамотності підростаючого покоління, спланувати з цього направлення творчий концерт за участі батьків з використаннями гуморесок, дитячих висловлювань, віршів та прози.

З метою підвищення якості впровадження інноваційної діяльності в закладі, варто розробити «Кейс-технологію»; ознайомивши педагогів з даним проектом, розробити пам’ятку «Робота з кейсами:крок за кроком», що дасть змогу педагогам – початківцям зорієнтуватися у зборі тематичної інформації про кожного вихованця групи та не допустити прогалин у розвитку якісного мовлення дитини та допомогти родині у прийнятті рішень щодо вибору методів покращення мовлення в    сім ҆ ї.

Третім завданням , а саме : забезпечення наступності, безперервності дошкільної та початкової освіти, вдосконалення форм, змісту і методів взаємодії з батьками в процесі підготовки дітей до шкільного життя, формування духовних цінностей особистості, дуже зацікавились всі педагоги та батьки вихованців закладу. В 2012-2013 н.р. в ШДС функціонувало 3 старші групи, при чому в двох з яких виховувались вихованці  5-6 років та третя група – експериментальна підготовча, з вихованцями старше 5,5 – 6 років. З питання наступності та безперевності дошкільної та початкової освіти було дібрано велику кількість матеріалів, побачила світ збірка порад для батьків майбутніх першокласників, щомісяця видавались буклети та пам’ятки з цього питання. Протягом навчального року були організовані екскурсії дітей, а саме: на свято першого дзвоника (вересень), по школі (вересень), у шкільну бібліотеку (травень), Проводилися зустрічі вчителів з вихователями, дітьми та батьками груп старшого дошкільного віку (6-го р.ж.). Вихователі відвідували уроки у 1-му класі, вчителі були присутні на заняттях та режимних моментах у групах старшого дошкільного віку. Організовувалися спільні свята та розваги.

В березні місяці 2013 року спільно з дільничим мікрорайону для учнів початкової школи було проведено зустріч «Правова абетка» , а для вихованців дошкільних груп муз керівником Ракоїд Н.М було організовано театралізовану виставу «Маю право» де вихователі на чолі з вчителем музики висвітлили питання прав та обов’язків дітей в ігровій та  театралізованій формах.

Під час проведення педагогічної ради «Формування у дітей бути гідним прийняти естафету людської духовності в умовах безперервності дошкільної та початкової освіти», було вдало організовано ділову гру «Навчимо дитину цінувати сприятливу життєву атмосферу». В приміщенні актової зали закладу було організовано виставку дитячих робіт «Ми-майбутнє нашої держави». В усіх вікових групах широко використовуються комплексні ігри-заняття, які включають інформацію з правових, моральних, екологічних, етичних на народознавчих напрямів. Ігри спрямовані на розвиток основ логічного мислення, виховують інтерес до оволодіння рідною мовою, народних звичаїв, традицій, культури власного мовлення, прищеплюють гуманістичне ставлення до людини, бережливе ставлення до рідної природи. З питань духовного виховання використовуються презентації для старших дошкільників, з 5 років для дошкільнят закладу проводяться бесіди з основ християнської етики, під час яких використовуються ігрові прийоми.

Проте недостатньо велась робота з дітьми з питань їх прав та обов’язків, оскільки при комплексній перевірці «Чи знайомі діти зі своїми правами та обов’язками» було виявлено, що в перспективі роботи варто більше звернути уваги саме на цю проблему, оскільки діти не зовсім компетентні в цьому питанні. Спільно з вихователями дошкільних груп та вихователями ГПД в методичному кабінеті було поповнено папки з методичними рекомендаціями «Емоційно – ціннісний розвиток», «Правове та моральне виховання дошкільника».Недопрацьовкою педколективу закладу було також те, що не всі батьки ознайомлені з такими поняттями як:  Ювінальна юстиція, Конвенція ООН про права дитини, тому потріно на  майбутнє спланувати більше заходів по роботі з батьками з питань морально- правової свідомості громадян. Варто на наступний навчальний рік спланувати зустрічі батьків з педагогами та працівниками Дарницького центру здоров’я для пропедевтики здорового способу життя, як однієї із складових прав сучасної дитини.

Педагоги закладу постійно дбали про створення особливого психологічного клімату для розвитку дітей, про полегшення адаптації малюків до нових умов школи-дитячого садка. Робота психолога, Бєлоус Н.О. здійснювалася протягом навчального року відповідно до головних завдань та методичної мети.

В 2012-2013 р. складено та оформлено в електронному варіанті персоніфікований список дошкільників,  розподілений за роками народження, який  щорічно оновлюється та доповнюється на сайті ГУОН, що дає змогу зареєструвати батькам дошкільнят в прилеглі садочки району. Навчальний заклад забезпечено нормативно-правовими документами з питань соціального захисту дітей. Однак, недостатньо матеріалів з даного питання в  батьківських   куточках групових та класних приміщень.

В закладі запроваджено ряд інноваційних навчально – виховних програм. Дошкільники навчаються читати з 3 років за методикою Л.Шелестової. Педагогічний колектив «Проліска» постійно бере участь у різноманітних конкурсах серед працівників освіти.

В 2013 році вихователь молодшої групи Ісаєва Олена Миколаївна прийняла активну участь у Всеукраїнському конкурсі – «Вчитель року-2013» в номінації «Вихователь року» та здобула третє місце.  Відкрите заняття було проведено в стінах ШДС «Пролісок» в березні 2013 року. Серед гостей були присутні представники Інституту проблем виховання Національної академії педнаук України, МОНУ, Департаменту освіти, яким залюбки було представлено відкрите заняття в молодшій групі «День народження». Подальше прийняття участі в конкурсі принесло Олені Миколаївні перемогу (3 місце).

Протягом року школа – садок «Пролісок» приймала активну участь у створенні виставок дитячих колективних робіт в приміщенні управління освіти та в Дарницькій районній державній адміністрації: виставки малюнків та об’ємних робіт  до пір року,  тематичні виставки, виставки робіт до свята Великодня.

Перемогою відзначився в цьому навчальному році директор ШДС «Пролісок» Полякова Л.С. під час проведення Всеукраїнського конкурсу серед керівників навчальних закладів України «Директор 21 століття». Керівника було нагороджено почесною грамотою за сумлінну працю, досягнуті успіхи у справі навчання і виховання підростаючого покоління та вагомий внесок у реалізацію державної політики у сфері освіти та  Дипломом переможця Всеукраїнського конкурсу.

Влітку 2013 року побачила світ збірка «Флагмани освіти», в якій було яскраво висвітлено шляхи та напрямки роботи школи – дитячого садка «Пролісок», програми, проекти, історія успіхів закладу.

Навесні 2013року директора закладу було нагороджено званням та нагрудним знаком «Патріот України» за вагомий особистий внесок у забезпечення реалізації виховного процесу в навчальному закладі з питань патріотизму.

Влітку 2013 року педагоги ШДС «Пролісок» прийняли участь у Міжнародному фестивалі «Перспектива» , що проходив у м.Іллічівськ, Одеської області. Протягом навчального року заклад брав участь у методичній роботі району. В червні 2013 року на базі ДНЗ було проведено міський семінар – практикум для керівників шкіл – дитячих садків, де було презентовано роботу закладу, а педагоги «Проліска» поділились власним досвідом використання ІКТ технологій в освітньому просторі. Слід відзначити високий рівень цього заходу, творчий підхід колективу до їх підготовки та проведення.

Варто зазначити про складену угоду в 2013 році та навчально-методичне співробітництво між Видавництвом навчально-методичного цифрового контенту та цифрових книжок ТОО «БХВ-ОСВІТА» з метою  об’єднання зусиль в галузі використання ІКТ вчителями; інформаційно-методичного забезпечення освітніх проектів і програм в ШДС «Пролісок», контентного наповнення цих програм. Завдяки даній співпраці педагоги Проліска реалізують міжнародну програму «digitalschoolbook.net», здійснюється впровадження технологій створення інтерактивних навчальних об’єктів для різних навчальних предметів, а впровадження технологій онлайнового навчання, що дає змогу під час карантинів та відсутності учня на уроці отримувати матеріал через електронну пошту. Підтримка технологій створення медіа бібліотек та поповнення їх на сайті закладу. Здійснюється організація Інтернет-конференцій для педагогів області щодо використання ІКТ в освіті. Розробляються спільні методики проведення моніторингових досліджень ефективності та якості інформатизації освіти за рахунок впровадження цифрового контенту.

В квітні 2013року талановиті вихованці школи – садка, діти старших та середніх дошкільних груп прийняли участь у черговому щорічному районному фестивалі    «Талановита малеча», де показали свої музичні та хореографічні здібності, які протягом року розвивала муз керівник , спеціаліст 1 категорії Ракоїд Н.М.

Пишаємось талановитою ученицею Мєлєжик Алісою, яка посіла 2 місце в конкурсі «Зірочка Дарниці», який проходив навесні 2013 року.

Педагоги тісно співпрацюють з батьками за допомогою офіційного сайту . Щодня викладається домашнє завдання, в кінці року – завдання на літні канікули, фото та відео сюжети із повсякденного життя закладу, проводяться конкурси, онлайн – консультації  для батьків. Батьки мають змогу постійно спілкуватися не лише з вихователями та вчителями, а й ї адміністрацією закладу,не залежно від годин прийому, отримувати поради психолога, старшої медичної сестри, бути в курсі останніх новин та об’яв.

Протягом року були проведені планові та позапланові батьківські збори, основною темою яких було залучення батьків та дітей до здорового способу життя («Створення належних умов для повноцінного життя , здоров’я та належного фізичного розвитку дітей у родинному колі»,  «Прищеплення навичок здорового способу життя через родину», «Плануємо життєдіяльність дітей старшого дошкільного віку за програмою « Дитина»     (вересень). «Співпраця батьків та педагогів»,«Психологічні особливості розвитку дітей молодшого шкільного віку»,  «Причини типових труднощів у родинному колі при спілкуванні»,  « Культура спілкування в сім’ї»).

У школі – садку «Пролісок» значна увага приділялась питанню харчування дітей. Щомісячно аналізується виконання натуральних норм харчування. Дані аналізу заслуховуються на виробничих нарадах, засіданнях при директорові. Проводилась «С» вітамінізація. Виконання натуральних норм за основними продуктами харчування в середньому становить близько 97%. Незважаючи на те, що встановлена вартість харчування не забезпечує 100% виконання натуральних норм, в ШДС протягом усього року спостерігається найбільш збалансований підбір продуктів харчування.

Щомісяця проводився аналіз захворюваності дітей по групах та класах, встановлювались причини відсутності дітей. Систематично проводився медико – педагогічний контроль. Старша медична сестра, Семенець Н.П. повністю опанувала комп’ютерну програму для написання меню, прорахунку виконання норм продуктів харчування «Харчування», щодня на офіційному сайті закладу батьки мають можливість ознайомитись з меню на завтра та сьогодні.

Постійно здійснювався контроль з питань охорони життя і здоров’я дітей від нещасних випадків. Створена та діє комісія по перевірці обладнання в групах та на майданчиках. Дане питання висвітлюється на батьківських зборах. За період 2012 – 2013н.р. не було зафіксовано жодного випадку травматизму дітей під час навчально – виховного процесу.

Велика допомога надається з боку Голови піклувальної ради – головного   лікаря Дарницького Центру Здоров’я Туранського А.І.  Лікарі Центру проводили роботу з дошкільнятами та учнями школи щодо корекції постави та профілактики сколіозу. Особлива увага приділяється зміцненню індивідуального здоров’я, тому фізкультура викладається за програмою загальноосвітніх навчальних закладів в частковому поєднанні з методикою доктора пед. наук професора Дубогай О.Д. «Здоров’я».

Аналіз роботи школи – дитячого садка 1 ступеня «Пролісок» за минулий рік показав: у деяких вихователів виникали труднощі в забезпеченні розвитку мовленнєвих умінь та навичок дітей на належному рівні, активний словник українського мовлення старших дошкільників прагне вдосконалення. Діти з російськомовних сімей під час спілкування з ровесниками нерідко починають розмовляти російською мовою.

Слід відмітити і деякі недоліки у роботі закладу:
– залишається гострою проблема створення особистісного розвивального середовища(молодша група «Намистинки»), що передбачає облаштування куточків гарного настрою, психологічного розвантаження, спокою;
– низький рівень особистої участі педагогів у проведенні певних заходів;
– потребує вдосконалення підхід до проведення дидактичних ігор за рівнями пізнавального розвитку.

Виходячи з аналізу роботи, враховуючи   успіхи та недоліки, керуючись нормативними документами в галузі освіти та з метою підвищення ефективності в роботі з дітьми, колектив ШДС «Пролісок»  на новий  2013-2014 навчальний рік ,  ставить перед собою  наступні завдання:

А також дивіться:

success