Аналіз контрольних робіт з української мови

Довідка

про підсумки  (за ІІ семестр) контрольних робіт

з української мови  в 2 – 4 класах ШДС Пролісок”

за 2013-2014 н.р.

від 26.05.2014р.                                по ШДС Радосинь”

Згідно робочого навчального плану та календарного планування, відповідно до програмових вимог, в 3-4 класах

ШДС “Пролісок” були проведені контрольні роботи з української мови

2 клас.

Всього учнів – 26 учнів.

Писало роботу – 26 учнів.

В контрольній роботі було запропоновано диктант.

Написали роботу на:

Початковий рівень (1-3б.) – 1 учнів.

Середній рівень (4-6б.) – 1 учнів.

Достатній рівень (7-9б.) – 19 учнів.

Високий рівень (10-12б.) – 5 учнів.

Типові помилки, допущені учнями в контрольній роботі:

 1. Написання власних іменників – 4 учнів.
 2. Перенос слів – 3 учні.
 3. Ненаголошені е,и – 5 учнів.
 4. Пунктуаційні знаки – 4 учні.

Успішність 92 %, якість 96 %

3клас.

Всього учнів – 20 учнів.

Писали роботу – 20 учнів.

В контрольній роботі було запропоновано диктант.

Написали роботу на:

Початковий рівень (1-3б.) – 1 учень – 5%.

Середній рівень (4-6б.) – 3 учні – 15%.

Достатній рівень (7-9б.) – 13 учнів – 65%.

Високий рівень (10-12б.)- 3 учні – 15%.

Типові помилки, допущені учнями в контрольній роботі:

 1. Визначення дієслів – 2 учні.
 2. Визначення часових форм дієслів – 4 учні.
 3. Визначення дієслів в неозначеній формі – 4 учні.
 4. Написання частки не з дієсловами -5 учнів.
 5. Утворення дієслів у різні часові форми – 6 учнів.
 6. Заміна і пропуск букв – 6 учнів.

Успішність 95 %, якість 80 %

4клас.

Всього учнів – 29 учнів.

Писали роботу – 26 учнів.

В контрольній роботі було запропоновано диктант.

Написали роботу на:

Початковий рівень (1-3б.) – 0 учнів.

Середній рівень (4-6б.) – 0 учнів.

Достатній рівень (7-9б.) – 13 учнів – 50%.

Високий рівень (10-12б.) – 13 учнів – 50%.

Типові помилки, допущені учнями в контрольній роботі :

 1. У правописі займенників – 2 учні.
 2. У правописі особових закінчень дієслів – 6 учнів.
 3. У правописі прислівників – 5 учнів.
 4. У вживанні розділових знаків у реченнях – 7 учнів.
 5. Пропуск і заміна букв – 5 учнів.

Успішність 100%, якість 100 %

А також дивіться:

SONY DSC 1 images