Аналіз контрольних робіт з математики

Довідка

про підсумки семестрових  (за ІІ семестр) контрольних

робіт з математики в 2 – 4 класах ШДС Пролісок”

за 2013-2014 н.р.

від 27.05.2014р.

Згідно робочого навчального плану та календарного планування, відповідно до програмових вимог, в 2-4 класах

ШДС “Пролісок” були проведені контрольні роботи з математики.

2 клас.

Всього учнів-26 учнів.

Писали роботу-24 учні.

В контрольній роботі було запропоновано задачу  збільшення і зменшення числа, приклади на додавання, віднімання, множення та ділення, порядок дій, обчислення периметра.

Написали роботу на:

Початковий рівень(1-3б.) – 1 учень – 4,2%.

Середній рівень (4-6б.) – 2 учні – 8,3 %.

Достатній рівень (7-9б.) – 20 учнів – 83,2%.

Високий рівень (10-12б.) – 1 учень – 4,2%.

Типові помилки, допущені учнями в контрольній роботі:

 1. В ході розв’язанні складених задач – 8 учнів;

– при обчисленні – 6 учнів;

– складанні умови і розв’язуванні – 9 учнів.

2. Обчислення числових виразів – 12 учнів;

– порядок дій – 5 учнів;

– таблиця множення і ділення – 9 учнів;

– додавання і віднімання з переходом через десяток – 13     учнів.

3. Обчислення периметра прямокутника – 5 учнів.

Успішність 79 %, якість 86 %.

3клас.

Всього учнів – 20 учнів.

Писали роботу –  19 учнів.

В контрольній роботі було запропоновано складну задачу обернених на суму двох добутків, приклади на порядок дій, додавання і віднімання трицифрових чисел, вирази з  іменованими числами.

Написали роботу на:

Початковий рівень(1-3б.) – 0

Середній рівень (4-6б.) – 4 учня – 21%.

Достатній рівень (7-9б.) – 12 учнів – 63%.

Високий рівень (10-12б.) – 3 учні – 16%.

Типові помилки, допущені учнями в контрольній роботі:

 1. В ході розв’язуванні задач, обернених до задач на суму двох добутків – 6 учнів.
 2. В розв’язуванні складених задач, які включають знаходження частин числа – 5 учнів.
 3. В прикладах на порядок дій – 8 учнів.
 4. В прикладах на письмове додавання і віднімання трицифрових чисел – 3учні.
 5. В обчисленнях – 9 учнів.
 6. В діях з іменованими числами – 7 учнів.

Успішність 100%, якість 79%.

4клас.

Всього учнів – 29 учнів.

Писали роботу – 28 учнів.

В контрольній роботі було запропоновано складену задачу, математичні вирази, задача на рух, завдання на знаходження площі.

Написали роботу на:

Початковий рівень (1-3б.) – 0 учнів.

Середній рівень (4-6б.) – 2 учні – 11%.

Достатній рівень (7-9б.) – 9 учнів – 32%.

Високий рівень(10-12б.) – 16 учнів – 57%.

Типові помилки, допущені учнями в контрольній роботі :

 1. У діленні багатоцифрових чисел-1учень.
 2. У задачі на рух – 2 учні.
 3. У розв’язанні нерівностей – 3 учні.
 4. У знаходженні площі фігури – 2 учні.
 5. У знаходженні значень виразів на порядок дій – 5 учнів.
 6. У діях з іменованими числами – 5 учнів.
 7. У розв’язанні складеної задачі – 2 учні.

Успішність 100%, якість 89%

А також дивіться:

1 images image